Det står kvinner bak

Bokoversikt
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Reformasjonen fratok den ugifte kvinne den mulighet hun hadde til en egen verdighet inntil diakonissebevegelsen, modellert på katolske ordenssøstre, så dagens lys i Kaiserswerth i 1836. Middelalderens mektige abbedisser som Hildegard av Bingen, hvis legekunst også i dag vekker interesse, er et eksempel på klosterlivets muligheter for kvinnene. Men også i dag oppviser Den romersk-katolske kirke dyktige kvinner både i og utenfor klosterlivet. Søster Else-Britt Nilsen OP er en av dem. Som sosiolog og dr.theol. fra Universitetet i Oslo, har hun gjennom 25 år arbeidet med historien til de katolske ordenssøstrene i Norge fra deres gjenetablering i 1843 og frem til krigsutbruddet i 1940.

  Det sier seg selv at resultatet er blitt et meget grundig historiedokument som det tjener Solum forlag til ære at de har våget å publisere. Mer enn 100 sider sist i boken er fylt av oversikter, forkortelser, noter (989 i antall), arkivmateriale, andre kilder og litteratur, personregister, ordforklaringer og et appendiks.

  Heldigvis er boken også utstyrt med en meget detaljert innholdsfortegnelse, slik at det er mulig å plukke ut det materiale man er på jakt etter uten å måtte pløye gjennom alt. For å lese boken fra perm til perm skal det mye utholdenhet og interesse til.

  Ikke desto mindre er her en gullgruve ikke bare for den som ønsker å studere nonnenes betydelige og forbausende uavhengige rolle i Den katolske kirkes gjenetablering i Norge og den som vil å studere privatskolene, av de første i landet, som søstrene drev. Her er også kvinnehistorie som ikke må glemmes, og mye interessant materiale for sykepleiens og sykehusvesenets historie. Den handler også om fordomsfrie leger som hadde sett katolske søstres virke i utlandet og så behovene og mulighetene her hjemme. Kort sagt, en standardbok som hører hjemme i ethvert seriøst bibliotek om disse emner.

  Eva B.R.Dahl

  Diakonisseklosteret Engen

  Kolbu

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media