Legefakta

Artikkel

Regulativlønn

Månedsfortjeneste

Totallønn

Alle med medisinsk utdanning

Kvinner

26 049

37 176

39 062

Menn

27 875

43 669

46 391

Prosent forskjell

7,0

17,5

18,8

Turnusleger (både sykehus og kommune)

Kvinner

20 494

25 057

27 174

Menn

20 738

25 321

27 946

Prosent forskjell

1,2

1,1

2,8

Assistentleger II

Kvinner

24 822

37 311

39 443

Menn

25 015

40 691

44 786

Prosent forskjell

0,8

9,1

13,5

Assistentleger I

Kvinner

24 776

36 494

39 057

Menn

25 312

38 047

46 038

Prosent forskjell

2,2

4,3

17,9

Legespesialister

Kvinner

27 939

35 371

35 767

Menn

28 075

37 399

39 386

Prosent forskjell

0,5

5,7

10,1

Overleger ved fylkessykehus

Kvinner

28 979

42 714

44 505

Menn

29 049

48 319

51 317

Prosent forskjell

0,2

13,1

15,3

Overleger ved universitetssykehus

Kvinner

28 594

44 163

46 125

Menn

28 869

46 912

48 960

Prosent forskjell

1,0

6,2

6,1

Overleger ved alle sykehus (vektet)

Kvinner

28 846

43 216

45 066

Menn

28 989

47 851

50 534

Prosent forskjell

0,5

10,7

12,1

Avdelingsoverleger ved fylkessykehus

Kvinner

32 452

49 676

50 789

Menn

32 230

54 753

56 803

Prosent forskjell

- 0,7

10,2

11,8

Kommuneleger II

Kvinner

27 216

31 227

31 544

Menn

27 320

34 347

34 895

Prosent forskjell

0,4

10,0

10,6

Kommuneleger I

Kvinner

31 013

36 769

37 662

Menn

30 110

38 541

38 891

Prosent forskjell

- 2,9

4,8

3,3

  • Månedsfortjeneste = Regulativlønn + faste og variable tillegg.Totallønn = Månedsfortjeneste + variabel overtid.

  • Merk at tabellen kun gjelder lønnsinntekt. Inntekter fra trygderefusjoner og egenandeler er næringsinntekt og er derfor ikke medregnet. Trolig utgjør næringsinntekt en synkende andel av inntektene under legevakt, slik at den totale faktiske inntektsveksten for kommuneleger er mindre enn tabellen viser for månedsfortjeneste og totallønn.

  • For turnusleger ved sykehus er det trolig en underrapportering av faste og variable tillegg i 2000, slik at den faktiske lønnsutviklingen for turnusleger er noe mer positiv enn tabellen viser.

  • Reallønnsutvikling er den prosentvise lønnsutviklingen korrigert for prisstigning.

  • Kilde: Lønns- og personalstatistikk kommunale arbeidstakere. Statistikk basert på PAI-registeret 1.10. 2000. Hovedoversikt. Oslo: Kommunenes Sentralforbund, 2001.

Anbefalte artikler