Attestasjonsskjema/sjekkliste i spesialiteten anestesiologi

Elisabeth Smith Om forfatteren
Artikkel

I tråd med sentralstyrets anbefaling har Nasjonalt råd for spesialistutdanning av leger og legefordeling bestemt å innføre ferdighetskrav for spesialiteten anestesiologi. Ved søknad om spesialistgodkjenning i anestesiologi skal det vedlegges utfylt og attestert attestasjonsskjema/sjekkliste etter fastsatt formular med krav til ferdigheter.

Det anbefales at attestasjonsskjemaet/sjekklisten tas i bruk umiddelbart, men den tillegges ikke vekt ved behandling av søknad om spesialistgodkjenning i anestesiologi før etter 1.1. 2005.

Informasjon om at det innføres attestasjonsskjema/sjekkliste i spesialiteten anestesiologi er sendt til alle godkjente utdanningsinstitusjoner i faget, og er lagt ut på Internett i tilknytning til spesialistreglene. Skjemaet kan også fås ved henvendelse til Legeforeningens sekretariat ved E. Smith, telefon 23 10 91 24.

Anbefalte artikler