Tradisjonell kinesisk akupunktur

Artikkel

Dette er forfatternes andre bok. Lærebok i akupunktur fra 1991 gav en innføring i tradisjonell kinesisk medisin med vekt på hodepine og muskel- og skjelettlidelser. Denne boken er en videreføring og omhandler indremedisin i tradisjonell kinesisk medisin.

Boken er skrevet for helsearbeidere som integrerer akupunktur i sin kliniske praksis. Boken er lettlest. De fleste betegnelsene er oversatt til norsk. Den har stiv perm, god papirkvalitet, oversiktlig tekst, plansjene er i svart og grått og et atlas med tungebilder i farger.

Boken består av tre hoveddeler. I den første delen, Basal klinisk medisin, tar man for seg filosofien bak tradisjonell kinesisk medisin og hvordan organismen fungerer (dens fysiologi). Tradisjonell kinesisk medisin er ikke opptatt av den enkelte faktor, men av hva som henger sammen og hva som gjensidig påvirker hverandre. Mennesket er i indre balanse og i balanse med omgivelsene. Ubalanse gir sykdom. Sentrale begreper er Yin og Yang, 5-fasemodellen og de fem fysiologiske grunnsubstansene. All funksjon i meridianene og organene (Zang Fu) er knyttet til disse ytre og indre patogene faktorer som fører til ubalanse og sykdom.

Annen del omhandler meridianer, kroppens indre ”kanaler” for sirkulering av informasjon, og punkter. Et oversiktlig punktatlas er tatt med. Den siste delen, Behandling, redegjør for hvordan tradisjonell kinesisk medisin kan anvendes i vår kliniske hverdag.

Etter en vanlig, vestlig medisinsk undersøkelse, analyseres de enkelte symptomer og funn i lys av patofysiologien i tradisjonell kinesisk medisin. Forfatterne har selv laget en oversiktlig ”diagnostisk prosedyre” som hjelper akupunktøren til å skille det vesentlige fra det uvesentlige.

Et kapittel tar for seg en rekke lidelser i vestlig diagnostikk og vurderer akupunkturens plass sett i lys av moderne forskningsresultater. Forfatterne har utført et respektabelt pionerarbeid. De har på forståelig vis gitt oss kunnskap om en for oss fremmedartet kultur og filosofi og laget gode regler for bruk av akupunktur i vår norske, medisinske hverdag.

Boken anbefales på det varmeste!

Øivind Svenning

Storsenteret legekontor

Ski

Anbefalte artikler