Leger kan forsterke kvinners avmaktsfølelse

Ellen Juul Andersen, May-Brith Mandt Om forfatterne
Artikkel

Kirsti Malterud

Kirsti Malterud, professor ved universitetene i Bergen og København foreleste om kvinner som pasienter og strategier for å fremme styrke og motvirke avmakt. Malterud mente at allmennleger ikke lenger kan fortsette å gi uttrykk for at de behandler kvinner og menn likt, fordi det vil være å overse noen viktige medisinske forhold.

– Forskning viser dessuten at menn og kvinner ikke behandles likt, selv ved sammenliknbare sykdomsbilder, sa hun. – Leger kan bidra til å undertrykke pasienter ved å undervurdere deres sterke sider og bagatellisere forhold som er med på å stenge for hennes muligheter, fremholdt Malterud.

Hun sa at leger må erkjenne sin rolle i disse spillene og ta ansvaret for det. De må også ha faktakunnskap om avmaktsskapende forhold som rase, sosial klasse, kjønn, alder, seksualitet eller sykdom. Hun la vekt på at det er andre forhold som har betydning i møtet med en kvinnelig pasient enn med en mannlig pasient. – Hvis de skal få like god helsehjelp, må også legen forholde seg til hvilket kjønn pasienten har, sa Kirsti Malterud.

Anbefalte artikler