Faglig høyt nivå på kongressen

Artikkel

Georg Pantelatos

Allmennlege Georg Pantelatos i Giske kommune: – Programmet var interessant. Særlig nyttig for meg var temaene om faglig opplæring i kroniske smertetilstander og nevromuskulære undersøkelser. Det som har vært mest interessant, er møtet med sørafrikanske problemstillinger og faglige utvekslinger med andre leger.

  Han tror Norge er godt representert på kongressen, fordi norske leger har god råd og fordi de har avtale med farmasøytiske firmaer.

Olav Angen

Allmennpraktiker Olav Angen ved Idungården legesenter i Trondheim: – En del spennende forskningsresultater ble presentert og jeg har fått økt kunnskap som vil bidra til å bedre pasientbehandlingen. Mest interessant var det å få innblikk i hvordan leger fra andre land arbeider og opplever sin hverdag.

  Han mener at et faglig godt program og interesse for å oppdatere seg er en viktig grunn til at mange norske leger deltok, men også at WONCA-kongressen var en unik mulighet til å oppleve Sør-Afrika.

Kjell Ove Viken

Allmennlege Kjell Ove Viken fra Vennesla syntes at det faglige nivået var svært bra med stor bredde og variasjon. – At enkeltinnslag har vært skuffende dårlige er også en del av bildet, sier han. – De fleste emner jeg har deltatt på har betydning i mitt daglige arbeid. Men like spennende er de emnene som setter vårt hjemlige verdensbilde i et nytt perspektiv – for eksempel HIV/AIDS-situasjonen i det sørlige Afrika.

Øyvin Kristiansen

Kommunelege Øyvin Kristiansen i Saltdal i Nordland: – Det har vært et høyt faglig nivå på de sesjoner jeg har deltatt på. Flere workshoper har gitt meg ny lærdom. Et eksempel er hvordan man skal møte pasienter med kroniske smerter, sier han.

  Han synes det er interessant å høre hvordan kolleger fra andre verdensdeler takler utfordringer i allmennpraksis. Et eksempel er det store omfanget av AIDS i Sør-Afrika.

  Tidligere WONCA-kongresser har hatt godt ry hos allmennleger i Norge. – For meg hadde det betydning at kongressen ble arrangert i Sør-Afrika med mulighet til å se litt av landet, sier han.

Anbefalte artikler