Kongress for allmennleger i Sør-Afrika

Ellen Juul Andersen, May-Brith Mandt Om forfatterne
Artikkel

– Leger må ta ansvar for å lede an i det nasjonale arbeidet for å forbedre helsetjenesten og møte det økende gapet mellom vitenskap og praktisk allmennmedisin, sa den amerikanske helsedirektøren David Satcher da han åpnet WONCA-kongressen. Verdens legeorganisasjon har 56 medlemsorganisasjoner og arbeider overfor regjeringer og helsemyndigheter for å styrke allmennmedisinen i de enkelte land (se side 2074–6).

Som helsedirektør i USA forsøker Satcher å endre tilnærmingen til pasienten fra behandling av sykdom til forebygging. – Det er et mål å få en sunnere befolkning til å ta et større ansvar for egen helse og det er i denne retning allmennpraksis og primærhelsetjenesten må gå, sa han.

AIDS er ikke på tilbakegang

– To av tre 15-åringer i Botswana vil dø av AIDS før de er 50 år, sa president Michael Boland i WONCA da han innledet om organisasjonens tiltak i forhold til AIDS-epidemien.

– I den vestlige verden kan vi få inntrykk av at epidemien er under kontroll, men det er ikke tilfelle, sa Michael Boland. 70 % av alle med HIV/AIDS bor i det sørlige Afrika. Tall fra UNAIDS viser at HIV-prevalensen blant voksne i aldersgruppen 15–49 år overstiger 10 % i 16 land. Sør-Afrika har flere smittede enn noe annet land, hele 23 % av den voksne befolkningen er syke. – De fleste smittede vet ikke at de er smittet, sa Michael Boland.

  Boland sa at legers svar på den globale utfordringen skjer gjennom et engasjement i kampen mot AIDS fra enkeltleger og organisasjoner. – Mens WONCAs oppmerksomhet er rettet mot faglig utvikling og utdanning for allmennleger, har også organisasjonen ansvar for å bruke sin innflytelse til det beste for alle pasienter, sa Boland. Han mente at leger må utvikle veiledningskompetanse og huske å se pasientene som individuelle personer.

  – WONCAs medlemmer støtter tiltakene i regi av Verdens helseorganisasjon og UNAIDS. De må arbeide for at regjeringer bidrar til at nødvendig behandling blir tilgjengelig for dem som trenger det, sa Michael Boland.

Utdanning WONCAs svar på AIDS-epidemiens utfordringer er utdanningstiltak overfor leger. Det skal lages retningslinjer for etisk håndtering, håndtering av smittesituasjoner fra mor til barn, hvordan håndtere sårskader og kvalitet på blodbanker.

– Organisasjonen vil arbeide for å undervise leger i hvordan bli bedre i formidling,

gi bedre pasientinformasjon, samarbeide med annet helsepersonell og offentlige helsemyndigheter. De vil gjennomføre seminarer, etablere nettverk og ressursgrupper. WONCA har opprettet en arbeidsgruppe innen HIV/AIDS, sa Boland.

Han la vekt på at organisasjonen må inngå koalisjoner med globale frivillige og humanitære organisasjoner og påvirke Verdensbanken og Verdens handelsorganisasjon i arbeidet med å begrense HIV/AIDS-epidemien og å bedre helsesituasjonen for dem som allerede er smittet.

Michael Boland

Allmennlege Tomlin J. Paul fra de vest-indiske øyer fattet interesse for en poster om Legeforeningens toårige veilledningsgrupper for å bli spesialist i allmennmedisin. Posteren var utarbeidet av allmennlegene Peter Prydz, Kristin Prestegaard, Sverre Lundevall og Bente Aschim. Foto E.J. Andersen

Tobakk

En sterk oppfordring til økt aktivitet mot tobakk, forebygging og røykeslutt ble fremført av Daniel Ostergaard.

– I dag dør fire millioner mennesker årlig som følge av røyking, og dette vil stige til ti millioner innen 20–30 år, sa han. Røyking vil da være dødsårsak i ett av åtte dødsfall, hvor 70 av dødsfallene vil komme i u-land.

– I den industrialiserte verden reduseres forbruket av tobakk, mens vi ser en økning i eksporten til u-land, sa Ostergaard. Blant annet derfor vil tobakk være et av hovedområdene for WONCAs arbeid.

På konferansen i Orlando, USA i 2004 vil organisasjonen presentere prosjekter som allmennleger driver i arbeidet mot røyking.

Globale helseproblemer

Allmennpraktiker Mette Brekke og bydelsoverlege i Røa bydel i Oslo, Åsa Rytter Evensen: – Nivået på forelesningene har vært varierende, men plenumssesjonene jevnt over var svært bra. Spesielt fremhevet de en workshop om infeksjoner i ledd og bløtdeler. – Noe av det beste vi har vært på, sier de to.

Det mest interessante var plenumsforelesninger om generelle og globale helseproblemer. – HIV/AIDS-foredragene har vært svært interessante, sier Mette Brekke. De mener at norske leger reiser fordi de har lyst til å se en ny del av verden og at industrien har gjort det mulig for mange.

Mette Brekke og Åsa Rytter Evensen

Anbefalte artikler