Minileder

Siden sist

Forsidebildet

I dette nummeret

Fra redaktøren

Leder

Brev til redaktøren

Pernille Nylehn
Farrukh A. Chaudhry
Leif Knutsen
Rolf Kirschner
Helene Pande
Fredrik Hellem Schjesvold
Bjørn Løndalen
Ayca M. Løndalen
Erlend Hem

Rettelse

Kommentarartikkel

Camilla Bystad
Georg Sager
Stefan Kutzsche
Drude Fugelseth

Nyheter

Ingrid Skinlo Rokstad
Signe Karen Dørheim

Verdens helse

Intervju

Lisbeth Homlong

Originalartikkel

Stine Engebretsen
Olav Røise
Lis Ribu

Oversiktsartikkel

Eva Albertsen Malt
Renate Charlotte Dahl
Trine Marie Haugsand
Ingebjørg H. Ulvestad
Nina Merete Emilsen
Børre Hansen
Yon Eduin Galezo Cardenas
Rolf Olof Skøld
Anne Tove Berge Thorsen
Eva Merete Male Davidsen

Medisinen i bilder

Francis Odeh
Roar Kloster

Legemidler i praksis

Ahmed Elsais
Trine Haug Popperud
Øyvind Melien
Emilia Kerty
Kristin Ørstavik
Inge Petter Kleggetveit
Ellen Jørum
Ralf Peter Michler
Geirmund Unsgård
Ivar Rossvoll
Trond Sand
Noralv Breivik
Anita Herigstad

Kronikk

Linn-Heidi Lunde

Medisinsk etikk

Språkspalten

Merete Kile Holtermann
Petter Gjersvik
Erlend Hem

Tidligere i Tidsskriftet

Åslaug Flo

Anmeldelser

Ola Didrik Saugstad
Ane Brandtzæg Næss

Kuriosa

Ole Didrik Lærum

Oss imellom

Gunn Marit Seberg

Aktuelt i foreningen

Ellen Juul Andersen
Lise B. Johannessen
Knut E. Braaten

Gjesteskribent

Karin Yrvin