Akademisk om kreftrelaterte gjennombruddssmerter

Eivor Alette Laugsand Om forfatteren
Artikkel

Davies, Andrew

Cancer-related breakthrough pain

2. utg. 113 s, tab, ill. Oxford: Oxford University Press, 2012. Pris GBP 20

ISBN 978-0-19-965697-4

Som en av bøkene i serien The Oxford Pain Management Library, er denne ment å være en praktisk og kunnskapsbasert veileder i behandlingen av kreftrelaterte gjennombruddssmerter. Målgruppen er hovedsakelig leger innen feltet smertebehandling, men boken er også ment som en referanse for allmennleger, spesialsykepleiere og annet helsepersonell som behandler kreftrelaterte smerter. Den er laget i et hendig format og er ment å kunne inneha en plass i frakkelommen.

Det er ni hovedkapitler. Ett kapittel omhandler kliniske kjennetegn, ett vurdering av smertene, og seks kapitler handler om ulike terapeutiske strategier. Inndelingen er logisk og oversiktlig. Ved starten av hvert kapittel er det en liste over hovedpunkter som gjør informasjonen lett tilgjengelig for leseren. Forfatteren holder det han lover når det gjelder å være kunnskapsbasert, idet hvert kapittel avsluttes med en grundig referanseliste. Innen de terapeutiske kapitlene har forfatteren på lettfattelig vis presentert resultatene fra studier gjort på det enkelte tiltak. Dette gjør at boken er meget velegnet for dem som ønsker en oversikt over forskningen på området for kreftrelaterte gjennombruddssmerter. I kapittel 5 – 7 får leseren en grundig innføring i det enkelte produkt og kliniske data tilgjengelig for de ulike terapeutiske tiltakene. Imidlertid savner jeg en oversikt over i hvilke kliniske situasjoner det kan lønne seg å velge de ulike produktene. Dette gjør at boken fungerer som en oversikt over tilgjengelige muligheter, men gir kanskje ikke så god beslutningsstøtte til hvilket produkt man helst bør velge for den enkelte pasient i en klinisk hverdag. Altså må den sies å være noe mer akademisk og mindre praktisk enn det man skulle ønske.

I en trangt presset frakkelomme har denne boken så langt ikke fått plass i min.

Anbefalte artikler