Nytt om navn

Gunn Marit Seberg Om forfatteren
Artikkel

Gunnar Bovim ny rektor ved NTNU

Gunnar Bovim. Foto Helse Midt-Norge

Styret for Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) har ansatt administrerende direktør i Helse Midt-Norge, Gunnar Bovim (f. 1960), som universitetets rektor de neste fire årene, med mulighet for forlengelse i ytterligere fire år. Han overtar formelt rektorembetet etter Torbjørn Digernes 1.8. 2013.

Gunnar Bovim tok medisinsk embetseksamen i Bergen i 1985, ble godkjent spesialist i nevrologi i 1993, tok doktorgraden i 1993, og fem år etter, i 1998, ble han professor i nevrologi.

Han var prodekanus (nestleder) ved Det medisinske fakultet, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet i 1996 – 98 og dekanus samme sted fra 1999 til 2005. Fra 2005 var han viseadministrerende og fra 2006 administrerende direktør ved St. Olavs hospital, Universitetssykehuset i Trondheim. Tre år senere fikk han direktørjobben i Helse Midt-Norge.

Både som dekanus ved Det medisinske fakultet og som viseadministrerende/administrerende direktør ved St. Olavs hospital hadde Bovim en sentral rolle i utviklingen av det integrerte universitetssykehuset. Han har både ved sykehuset og i helseforetaket vært en pådriver for å øke forskningsinnsatsen gjennom samarbeid med Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet.

Bovim innehar en rekke styreverv, nasjonalt og internasjonalt; blant annet som medlem av Hovedstyret og leder for Divisjonsstyret for samfunn og helse i Norges forskningsråd. Han har vært Norges delegat i Nordisk forskningsråds sammenslutning og i European Medical Research Council.

Videre har han publisert mange vitenskapelige artikler og ble 1993 tildelt Det norske Migreneselskaps forskningspris. Som dekanus var han kjent som en pådriver for allmennrettet forskningsformidling, og som mentor for å fremme kvinner i forskning.

Inven2s Helsepris for rask diagnose av metanolforgiftning

Inven2s Helsepris på 100 000 kroner ble i november 2012 delt ut til forskere ved Oslo universitetssykehus for ideen Maursyreanalyse i diagnostikken av metanolforgiftninger, heter det på nettsidene til Oslo universitetssykehus.

Forskerne bak ideen er Knut Erik Hovda (f. 1971) og Dag Jacobsen (f. 1952) fra Akuttmedisinsk avdeling, Petter Urdal (f. 1948) fra Avdeling for medisinsk biokjemi og Gaut Gadeholt (f. 1951) fra Avdeling for klinisk farmakologi. Vinnerne er ledende internasjonalt innen sitt fagfelt og har bidratt til å redde mange liv både i Norge og mange andre land i verden for en tilstand der tidsfaktoren for riktig diagnose og behandling er kritisk.

Metanolforgiftninger opptrer sporadisk i Norge og i den vestlige verden, mens det på verdensbasis er tusenvis som blir rammet hvert år, hvorav en stor andel (15 – 40 %) dør, og mange blir varig blinde eller får hjerneskader. Diagnostikken er vanskelig, og mange får aldri en endelig diagnose; metanolanalysene er sjelden tilgjengelige, og prøver må ofte sendes over store avstander for analytisk svar – pasienten er gjerne allerede død eller reist hjem fra sykehuset før svaret foreligger.

Forskerne har nå kommet opp med en ny metode for diagnose av metanolforgiftning på en enkel, rask og kostnadseffektiv måte. Ved å benytte metoden sammen med eksisterende blodsukkermålere vil man ved hjelp av en bloddråpe få en endelig diagnose på 15 sekunder.

Premien på 100 000 kroner går til videreutvikling av ideen.

Årets onkolog

Seksjonsoverlege ved Sykehuset Innlandet på Hamar, Knut Fjæstad (f. 1947), er kåret til årets onkolog i Norge, kan vi lese på nettsidene til Sykehuset Innlandet.

Det er Norsk onkologisk forening, en av spesialforeningene i Den norske legeforening, som deler ut prisen. Tildelingen fant sted under foreningens årsmøte i Trondheim i slutten av november 2012.

Knut Fjæstad har gjennom vel 20 år vært den mest sentrale aktøren i utviklingen av både de onkologiske og palliative tjenestene ved Sykehuset Innlandet. I 1991 startet han den første spesialistpoliklinikken for kreftpasienter i Hedmark på Hamar. Denne har vokst til en stor og veldrevet seksjon i Sykehuset Innlandet som i tillegg omfatter kreftpoliklinikker i Kongsvinger, Tynset og Elverum. Fjæstad var også aktiv i opprettelsen av palliativt team på Hamar, og er fortsatt teamets mentor.

Fjærstad tok medisinsk embetseksamen i Oslo i 1972 og ble godkjent spesialist i onkologi i 1982 og i indremedisin i 1986.

I juryens begrunnelse blir det i tillegg lagt vekt på at Fjæstad parallelt har jobbet systematisk med rekruttering og utdanning av onkologer. Han fikk tidlig sin enhet godkjent for deler av spesialistutdanningen i onkologi, noe som har medført at behovet for onkologer i Hedmark de neste årene trolig vil kunne dekkes av spesialister som har fått deler av sin opplæring ved Sykehuset Innlandet.

Kollegaene ved Kreftenheten på Hamar beskriver Fjæstad som faglig dyktig, oppdatert og med menneskelige egenskaper som gjør ham til en stor læremester og inspirator for sine ansatte og samarbeidspartnere.

Divisjonsdirektør Elverum-Hamar, Øyvind Graadal, sier prisen er vel fortjent og en flott anerkjennelse for Knut Fjæstads innsats for å bane vei for kreftmedisin i Hedmark.

Oppfinnerpris for ny metode til å registrere hjerneaktivitet

Et legeteam ved Haukeland universitetssykehus har fått Hordaland fylkeskommunes oppfinnerpris. De har utviklet en ny metode for å registrere hjerneaktiviteten på, fremgår det i en pressemelding fra Hordaland fylkeskommune.

Oppfinnelsen Holberg SCORE EEG er en unik metode og standard for å registrere hjerneaktiviteten. Den er utviklet av leger ved Haukeland universitetssykehus gjennom selskapet Holberg EEG AS.

EEG er en nevrofysiologisk måling og registrering av den elektriske aktiviteten i hjernen. EEG er nyttig for å diagnostisere og følge opp blant annet pasienter med epilepsi, ulike koma- og bevissthetstilstander og endringer i kognitive funksjoner.

Oppfinnerprisen på 75 000 kroner ble overrakt av fylkesordføreren under fylkestingets møte i Bergen i begynnelsen av desember 2012.

Det er Harald Aurlien (f. 1965), Jan Brøgger (f. 1974), Svenn Krossnes, Emanuel Neto, Tom Eichele (f. 1975) og Haakon Sjursen (f. 1947) som har utviklet produktet.

Selskapet tilbyr et brukervennlig og effektivt verktøy for å veilede brukeren på internasjonalt anerkjent terminologi, og lagrer samtidig resultatene i en database. EEG-resultatene kan sammenliknes direkte, uavhengig av språket som er brukt til å omtale hjerneaktiviteten. Dette gjør internasjonalt samarbeid og forskning enklere. Det finnes ingen tilsvarende produkter på markedet.

Holberg EEG AS har vært med i en arbeidsgruppe med EEG eksperter fra 14 europeiske land, som har deltatt i utviklingen av produktet. Produktet tar mål av seg til å bli en internasjonal standard. Prototypen ble utviklet gjennom et samarbeid mellom Haukeland universitetssykehus og Dansk Epilepsi Senter i Dianalund. Holberg EEG AS har i 2012 fått Oslo universitetssykehus som første kunde. Selskapets mål er å bli markedsledende i Europa, for så å satse i Amerika, Asia og Australia.

Anbefalte artikler