Støtter ny røykekampanje

Knut E. Braaten Om forfatteren
Artikkel

Helsedirektoratet lanserte nylig en ny tobakkskampanje rettet mot dem som røyker av og til. Legeforeningen støtter kampanjen.

En tredel av dem som røyker av og til tror ikke det er skadelig for helsen. Det viser en ny undersøkelse direktoratet har fått utført i forbindelse med kampanjen. Budskapet er at hver eneste sigarett skader deg: Det finnes ingen trygg nedre grense for tobakksbruk. Allerede fra den første sigaretten øker risikoen for hjerteinfarkt betraktelig, og den største forskjellen er å gå fra null røyk til litt røyk.

Legeforeningen støtter kampanjen. Kombinert med treffsikre strukturelle tiltak, i hovedsak i prispolitikk og lover, vil man kunne ta viktige skritt mot et tobakksfritt samfunn. I forslag til ny tobakksskadelov tas det til orde for en kommunal bevillingsordning for salg, flere røykfrie arenaer og at vernet mot passiv røyking styrkes.

Legeforeningen støtter lovforslaget, men etterlyser samtidig enda mere ambisiøse og offensive tiltak: Det bør innføres forbud mot røyking i bil av hensyn til barn. Legemiddelforskriften som forbyr statlig finansiering av medisiner mot tobakksavhengighet, må fjernes. Avgiftene på røyk og snus må fortsatt økes vesentlig, og tobakksavgiften må øremerkes til tobakksavvenning og tobakksforebygging. Tollkvoten på tobakk må fjernes.

Les mer: https://legeforeningen.no/Nyheter/2013/Til-kamp-mot-festroyken/

Anbefalte artikler