Erlend Hem Om forfatteren
Artikkel

De beste fagartiklene blir ofte til gjennom tverrfaglig samarbeid. Tidsskriftets redaksjon og artikkelforfattere har gjentatte ganger møtt kritikk fordi radiologen, patologen eller mikrobiologen ikke har vært involvert i utarbeidingen av artikkelen. Saken ble senest drøftet i spaltene høsten 2012 (1). I Tidsskriftet har vi nylig formulert en presisering på dette punktet: «Ofte vil det også være hensiktsmessig å involvere forfattere fra ulike faggrupper og institusjoner i utarbeidingen av manuskriptet» (2).

Hvordan kan redaksjonen, fagvurdererne og forfatterne bidra for å involvere relevante fagpersoner? Dette vil være et av temaene på Tidsskriftets årlige møte for faglige medarbeidere, som i år finner sted i Trondheim i mars. En representant for Norsk radiologisk forening vil delta i denne workshopen.

Vancouver-reglene inneholder bestemmelser om hvem som skal og hvem som ikke skal inngå i forfatterlisten til vitenskapelige artikler. Redaksjonen er klar over at forfatterskapsspørsmål er følsomme, men vi kan vanskelig overprøve forfatterne her og forutsetter at retningslinjene blir fulgt (1, 3). Spørsmålet er imidlertid verdt en diskusjon. Hvis man ikke oppfyller forfatterskapskriteriene, kan det f.eks. være rimelig å bli takket til slutt i artikkelen. Blir dette gjort i tilstrekkelig grad?

Anbefalte artikler