Adrenalin ved hjerte-lunge-redning gir høyere dødelighet

Ingrid Skinlo Rokstad Om forfatteren

Bruk av adrenalin ved avansert hjerte-lunge-redning øker sjansen for å nå sykehuset i live, men reduserer sjansen for å overleve med et tilfredsstillende nevrologisk resultat.

Illustrasjonsfoto Thinkstock

Norske forskere har tidligere vist at bruk av adrenalin til pasienter med hjertestans øker overlevelsesraten frem til ankomst på sykehus, men ikke sjansen for å bli skrevet ut i live. I en post hoc-analyse av de samme dataene har de nå vist at pasientene som fikk adrenalin, hadde signifikant lavere sannsynlighet for å overleve med et tilfredsstillende nevrologisk resultat (1).

I studien hadde 848 pasienter fått avansert hjerte-lunge-redning, hvorav 367 med og 481 uten intravenøs administrasjon av adrenalin. Oddsratio for å bli innlagt, utskrevet og overleve med en tilfredsstillende nevrologisk status i adrenalingruppen versus ikke-adrenalingruppen var henholdsvis 2,5 (KI 1,9 – 3,4), 0,5 (KI 0,3 – 0,8) og 0,4 (KI 0,2 – 0,7). Etter justering for konfunderende faktorer som responstid, kjønn og alder, var oddsratio for overlevelse 0,52 (95 % KI 0,29 – 0,92).

– Studien er av stor interesse for alle som er engasjert i hjerte-lunge-redning, sier Hans Flaatten, professor og seksjonsoverlege ved Intensivseksjonen, Haukeland universitetssykehus. Hovedbudskapet er at adrenalin øker antall pasienter som overlever til de kommer til sykehuset, men reduserer videre overlevelse og et godt nevrologisk resultat. Liknende funn er nylig publisert fra Japan (2).

– Disse studiene er viktige da de setter spørsmålstegn ved etablerte sannheter innen medisin. Det er svært positivt at slike «sannheter» blir testet ut i kontrollerte studier, selv om dette kan være kontroversielt. Resultatene vil veie tungt når nye retningslinjer skal utarbeides. Trolig vil bruk av adrenalin utgå som rutinebehandling ved hjerte-lunge-redning, sier Flaatten.

1

Olasveengen TM, Wik L, Sunde K et al. Outcome when adrenaline (epinephrine) was actually given vs. not given – post hoc analysis of a randomized clinical trial. Resuscitation 2012; 83: 327 – 32. [PubMed] [CrossRef]

2

Hagihara A, Hasegawa M, Abe T et al. Prehospital epinephrine use and survival among patients with out-of-hospital cardiac arrest. JAMA 2012; 307: 1161 – 8. [PubMed] [CrossRef]

Kommentarer

(2)
Denne artikkelen ble publisert for mer enn 12 måneder siden, og vi har derfor stengt for nye kommentarer.

Dag Strand

Disse resultatene er svært interessante,og føyer seg inn i rekken av flere studier som har satt spørsmålstegn ved nytten av å gi adrenalin i.v. under resuscitering.Jeg stiller meg imidlertid ett spørsmål; Er det mulig at dosen adrenalin på 1 mg man har hatt for vane å gi i repeterte doser ved resuscitering av voksne er for høy? Kunne man tenke seg andre resultater ved doser på f.eks 0,1 mg? Kan det mao være doseringen det er noe "galt" med,og ikke medikamentet per se?

Kristian Lexow

Dette er spennende og viktig forskning fra et ledende norsk forskningssenter. Det blir interessant å se om andre/nye studier kan bekrefte disse resultatene, og om de får følger for de neste internasjonale retningslinjene for AHLR som planlegges i 2015. Antakelig må flere studier til før ILCOR og ERC konkluderer om man skal gå bort fra anbefalingen om adrenalin som standardmedikament ved AHLR eller evt. anbefale en justert (redusert?) dose. NRR vil på dette punktet forholde seg til hva de internasjonale guidelines til enhver tid sier.

Anbefalte artikler