Adrenalin ved hjerte-lunge-redning gir høyere dødelighet

Nyheter
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Bruk av adrenalin ved avansert hjerte-lunge-redning øker sjansen for å nå sykehuset i live, men reduserer sjansen for å overleve med et tilfredsstillende nevrologisk resultat.

  Norske forskere har tidligere vist at bruk av adrenalin til pasienter med hjertestans øker overlevelsesraten frem til ankomst på sykehus, men ikke sjansen for å bli skrevet ut i live. I en post hoc-analyse av de samme dataene har de nå vist at pasientene som fikk adrenalin, hadde signifikant lavere sannsynlighet for å overleve med et tilfredsstillende nevrologisk resultat (1).

  I studien hadde 848 pasienter fått avansert hjerte-lunge-redning, hvorav 367 med og 481 uten intravenøs administrasjon av adrenalin. Oddsratio for å bli innlagt, utskrevet og overleve med en tilfredsstillende nevrologisk status i adrenalingruppen versus ikke-adrenalingruppen var henholdsvis 2,5 (KI 1,9 – 3,4), 0,5 (KI 0,3 – 0,8) og 0,4 (KI 0,2 – 0,7). Etter justering for konfunderende faktorer som responstid, kjønn og alder, var oddsratio for overlevelse 0,52 (95 % KI 0,29 – 0,92).

  – Studien er av stor interesse for alle som er engasjert i hjerte-lunge-redning, sier Hans Flaatten, professor og seksjonsoverlege ved Intensivseksjonen, Haukeland universitetssykehus. Hovedbudskapet er at adrenalin øker antall pasienter som overlever til de kommer til sykehuset, men reduserer videre overlevelse og et godt nevrologisk resultat. Liknende funn er nylig publisert fra Japan (2).

  – Disse studiene er viktige da de setter spørsmålstegn ved etablerte sannheter innen medisin. Det er svært positivt at slike «sannheter» blir testet ut i kontrollerte studier, selv om dette kan være kontroversielt. Resultatene vil veie tungt når nye retningslinjer skal utarbeides. Trolig vil bruk av adrenalin utgå som rutinebehandling ved hjerte-lunge-redning, sier Flaatten.

  PDF
  Skriv ut
  Relaterte artikler

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media