Doktoravhandlinger

Artikkel

Universitetet i Oslo

www.med.uio.no/disputaser/

Amund Riiser, ph.d. The role of bronchial hyperresponsiveness in childhood asthma. Utgår fra Institutt for klinisk medisin. Disputas 17.12. 2012.

Bedømmelseskomité: Kim Nielsen, Dansk BørneLunge Center, BørneUngeKlinikken, Juliane Marie Centret, Rigshospitalet, København, Danmark, Per Bakke, Seksjon for lungemedisin og klinisk respirasjonsfysiologi, Institutt for indremedisin, Universitetet i Bergen og Vidar Søyseth, Klinikk for indremedisin og laboratoriefag, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo.

Veiledere: Karin Lødrup Carlsen og Kai-Håkon Carlsen.

Kristina Victorija Zarins Schee, ph.d. Prognostic biomarkers in colorectal cancer with emphasis on microRNA. Utgår fra Institutt for klinisk medisin. Disputas 18.12. 2012.

Bedømmelseskomité: Thomas D. Schmittgen, Division of Pharmaceutics, College of Pharmaceutics, The Ohio State University, Ohio, USA, Elin H. Kure, Institutt for kreftforskning, Oslo universitetssykehus, Radiumhospitalet og Ola Røkke, Klinikk for kirurgiske fag, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo.

Veiledere: Kjersti Flatmark og Øystein Fodstad.

Samantha Salvesen Adams, ph.d. Mental health, fetal growth and childbirth. Utgår fra Institutt for klinisk medisin. Disputas 20.12. 2012.

Bedømmelseskomité: Kjell Salvesen, Department of Obstetrics and Gynaecology, Lund Universitet, Sverige, Lars Lien, Klinikk psykisk helse og avhengighet, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo og Jeanette H. Magnus, Institutt for helse og samfunn, Universitetet i Oslo.

Veileder: Anne Eskild.

Anne Cecilie K. Larstorp, ph.d. Predictors of cardiovascular outcomes in patients with hypertension and left ventricular hypertrophy – emphasis on isolated systolic hypertension and pulse pressure. Utgår fra Institutt for klinisk medisin. Disputas 20.12. 2012.

Bedømmelseskomité: Karin Manhem, Medicinmottagningen, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg, Sverige, Anette Hylen Ranhoff, Diakonhjemmet sykehus, Oslo og Guro Valen, Avdeling for fysiologi, Institutt for medisinske basalfag, Universitetet i Oslo.

Veiledere: Kristian Wachtell og Sverre E. Kjeldsen.

Trine Staff, ph.d. Real-life motor vehicle accidents – Studies on pre-hospital documentation and field triage predictors of injury severity. Utgår fra Institutt for klinisk medisin. Disputas 20.12. 2012.

Bedømmelseskomité: Erika Frischknecht Christensen, Anestæsiologisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital, Århus, Danmark, Torben Wisborg, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Tromsø og Mårten Sandberg, Akuttklinikken, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo.

Veiledere: Signe Søvik, Torsten Eken, Petter Andreas Steen og Hans Morten Lossius.

Anne Lene Kristiansen, ph.d. Infant feeding practices and dietary patterns in early childhood in Norway. Utgår fra Institutt for medisinske basalfag. Disputas 20.12. 2012.

Bedømmelseskomité: Inga Thorsdottir, Unit for Nutrition Research, Faculty of Food Science and Nutrition, School of Health Sciences, University of Iceland & University Hospital, Island, Agneta Hörnell, Institutionen för Kostvetenskap, Umeå universitet, Sverige og Petter Laake, Avdeling for biostatistikk, Institutt for medisinske basalfag, Universitetet i Oslo.

Veileder: Lene Frost Andersen.

Universitetet i Bergen

www.uib.no/info/dr_grad/

Luke Anthony Gammon, ph.d. Cancer stem cells in oral squamous cell carcinomas – identification and characterization. Utgår fra Gades institutt. Disputas 13.12. 2012.

Bedømmelseskomité: Gareth Thomas, University of Southampton, Storbritannia, Gunbjørg Svineng, Universitetet i Tromsø og Peer Kåre Lilleng, Universitetet i Bergen.

Veiledere: Anne Christine Johannessen, Daniela Elena Costea og Ian Mackenzie.

Inga-Cecilie Sørheim, ph.d. Susceptibility to chronic obstructive pulmonary disease – gender, genetics and methodological aspects. Utgår fra Institutt for indremedisin. Disputas 14.12. 2012.

Veiledere: Per Bakke og Ane Johannessen.

Iris Charlotte Brunner, ph.d. Recovery of arm motor function in the subacute phase after stroke. Aspects of assessment, treatment and neural reorganization. Utgår fra Institutt for samfunnsmedisinske fag. Disputas 17.12. 2012.

Bedømmelseskomité: Annick A. A. Timmermans, Maastricht University, Nederland, Thomas Platz, Ernst-Moritz-Arndt University, Tyskland og Lars Thomassen, Universitetet i Bergen.

Veiledere: Liv Inger Strand og Jan Sture Skouen.

Mohammad Madani Ibrahim, ph.d. The impact of dietary POPs and linoleic acid in seafood on development of obesity and insulin resistance in mice. Utgår fra Institutt for biomedisin. Disputas 19.12. 2012.

Bedømmelseskomité: Lars Hellgren, Technical University of Denmark, Arild Christian Rustan, Universitetet i Oslo og Oddrun A. Gudbrandsen, Universitetet i Bergen.

Veileder: Lise Madsen.

Julie Nikolaisen, ph.d. A study on cellular regulation of mitochondrial function. Utgår fra Institutt for biomedisin. Disputas 20.12. 2012.

Bedømmelseskomité: Michael R. Duchen, University College London, Storbritannia, Kirsti Ytrehus, Universitetet i Tromsø og Jørn V. Sagen, Universitetet i Bergen.

Veileder: Karl Johan Tronstad.

Tove Ragna Reksten, ph.d. Serologic and phenotypic variances in primary Sjögren’s syndrome: Disease heterogeneity or distinct phenotypes? Utgår fra Gades institutt. Disputas 21.12. 2012.

Bedømmelseskomité: Jacques-Eric Gottenberg, Strasbourg University Hospital, Frankrike, Inger Gjertsson, Göteborgs universitet, Sverige og Clara Gram Gjesdal, Universitetet i Bergen.

Veileder: Karl Brokstad.

Universitetet i Stavanger

www.uis.no/nyheter/

Frøydis Perny Vasset, ph.d. Possible effects of performance appraisal in municipal health service. Utgår fra Samfunnsvitenskapelige fakultet. Disputas 29.11. 2012.

Bedømmelseskomité: Steinar Ilstad, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Runo Axelsson, Nordiska högskola för folkhälsovetenskap, Sverige og Hildegunn Sagvaag, Universitetet i Stavanger.

Veiledere: Einar Marnburg, Trude Furunes og Eirik Nesset.

NTNU

www.ntnu.no/aktuelt/disputaser

Christina Sæten Fjeldbo, ph.d. Gastrin-mediated regulation of gene expression; a systems biology approach. Utgår fra Institutt for kreftforskning og molekylær medisin. Disputas 10.12. 2012.

Bedømmelseskomité: Francisco Real, Spanish National Cancer Research Centre, Spania, Ruth H. Paulsen, Universitetet i Tromsø og Asbjørn M. Nilsen, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet.

Veiledere: Torunn Bruland, Astrid Lægreid, Marit Otterlei og Liv Thommesen.

Anders Thorstensen, ph.d. 2D and 3D echocardiography during inotropic alterations and after recent myocardial infarction. Utgår fra Institutt for sirkulasjon og bildediagnostikk. Disputas 14.12. 2012.

Bedømmelseskomité: Reidar Winter, Skolan för teknik och hälsa, Stockholm, Sverige, Eva Gerdts, Universitetet i Bergen og Morten A. Høydal, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet.

Veileder: Asbjørn Støylen.

Torstein Schrøder-Aasen, ph.d. Effects of purple coneflower (Echinacea purpurea) on CYP3A4 metabolism and P-glycoprotein mediated transport in vitro. Utgår fra Institutt for kreftforskning og molekylær medisin. Disputas 14.12. 2012.

Bedømmelseskomité: Inger Johansson, Karolinska Institutet, Stockholm, Sverige, Georg Sager, Universitetet i Tromsø og Bjørn Hilt, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet.

Veileder: Odd Georg Nilsen.

Saeed Mehdizadeh, ph.d. Adaptive beamformers for ultrasound imaging of acoustically hard tissues. Utgår fra Institutt for sirkulasjon og bildediagnostikk. Disputas 17.12. 2012.

Bedømmelseskomité: Jørgen Arendt Jensen, Danmarks Tekniske Universitet, Danmark, Johan Carlson, Luleå Tekniske Universitet, Sverige og Tone Frost Bathen, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet.

Veileder: Tonni Franke Johansen.

Reidar Brekken, ph.d. Ultrasound-based estimation of strain in abdominal aortic aneurysm. Utgår fra Institutt for sirkulasjon og bildediagnostikk. Disputas 18.12. 2012.

Bedømmelseskomité: Chris de Korte, Nijmegen Medical Center, Nederland, Anne Karin Lindahl, Kunnskapssenteret og Lasse Løvstakken, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet.

Veiledere: Toril A. Nagelhus Hernes og Hans Olav Myhre.

Universitetet i Tromsø

http://uit.no/startsida/forskning/doktorgrader

Jørgen Gjernes Isaksen, ph.d. Simulation of hemodynamics and biomechanics in intracranial aneurysms and the Circle of Willis. Utgår fra Institutt for klinisk medisin. Disputas 7.12. 2012.

Bedømmelseskomité: Juan R. Cebral, Center for Computational Fluid Dynamics, George Mason University, USA, Wilhelm Sorteberg, Nevrokirurgisk avdeling, Oslo universitetssykehus og Eva Stensland, Habiliteringsavdelingen, Universitetssykehuset Nord-Norge.

Veiledere: Tor Ingebrigtsen og Bertil Romner.

Grete Mehus, ph.d. Ungdom, risiko og snøscooterkjøring: En studie av ungdoms forhold til snøscooterkjøring, risikotaking, ulykker og uhell med foreslåtte forebyggingsstrategier. Utgår fra Institutt for helse- og omsorgsfag. Disputas 11.12. 2012.

Bedømmelseskomité: Frode Fadnes Jacobsen, Senter for omsorgsforskning Vest, Bergen, Venke Sørlie, Lovisenberg diakonale høgskole, Oslo og Kenneth Asplund, Mid Sweden University, Sundsvall, Sverige/ Institutt for helse- og omsorgsfag, Det helsevitenskapelige fakultet, Universitetet i Tromsø.

Veiledere: Nils Henriksen og Sidsel Germeten.

Linn Hofsøy Steffensen, ph.d. Can vitamin D3 supplement prevent bone loss in persons with MS? Utgår fra Institutt for klinisk medisin. Disputas 13.12. 2012.

Bedømmelseskomité: Trygve Holmøy, Nevroklinikken, Akershus universitetssykehus, Peter Vestergaard, Institut for Klinisk Medicin, Medicinsk Endokrinologisk Afdeling, Danmark og Sameline Grimsgaard, Klinisk forskningsavdeling, Universitetssykehuset Nord-Norge.

Veiledere: Margitta T. Kampman og Lone Jørgensen.

Anbefalte artikler