Frøland utnevnt til ridder av St. Olavs Orden

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Tidsskr Nor Legeforen 2012; 132: 2674

  I Tidsskriftet nr. 23 – 24/2012 side 2674 skal overskriften og første setning lyde: Frøland utnevnt til kommandør av St. Olavs Orden. Stig Sophus Frøland (f. 1940) er utnevnt til kommandør av Den kongelige norske St. Olavs Orden.

  Tredje avsnitt skal lyde: Frøland gikk av fra sin stilling som seksjonsoverlege ved Seksjon for klinisk immunologi og infeksjonsmedisin ved Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet i 2010 og har fra da av vært professor emeritus ved Universitetet i Oslo. Han er en av Norges fremste aidseksperter.

  Vi beklager feilene, de er rettet i nettutgaven.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media