Tumorbiologi ved kolorektal kreft

Ingrid Skinlo Rokstad Om forfatteren
Artikkel

Hittil ukjente mekanismer for proteinregulering og immunsuppresjon kan være avgjørende for utvikling og overlevelse av kreft i tykktarm og endetarm.

Kristoffer W. Brudvik. Foto: Bioteknologisenteret i Oslo

I dag er kreft i tykktarm og endetarm en av de vanligste kreftformene i Norge. Det er kjent at normale tarmceller gjennomgår flere stadier på veien mot å bli kreftceller. Derfor er forståelse av tidlige stadier av sykdommen viktig for å kunne forebygge og behandle den effektivt.

– Proteinet β-catenin reguleres strengt i tarmcellen. Dersom reguleringen av proteinet feiler, kan det være det første skritt på vei mot å bli en kreftcelle forteller Kristoffer W. Brudvik, som i sin doktorgrad benyttet en musemodell der dyrene spontant utvikler tarmkreft. – Syklisk AMP (cAMP) er en viktig budbringer i flere intracellulære signalveier. Ny stamcelleforskning viser at cAMP er en viktig regulator av β-cateninnivået, men dette har ikke vært studert i kreftceller. Våre studier viser at dyr behandlet med cAMP-hemmende medikamenter fikk redusert størrelsen på kreftsvulstene i tarmen.

I studien ble det i perioden 2008 – 11 også utført immunologiske analyser av pasienter med spredning til lever fra tykktarms- og endetarmskreft med spesielt søkelys på immunresponser mot kreftsvulsten og hvordan de hemmes av regulatoriske T-celler og prostaglandin E2 som disse cellene skiller ut. Det ble vist at pasienter med aktive regulatoriske T- celler og lav antitumorimmunitet har større sannsynlighet for tilbakefall av sykdommen etter kirurgi. – Dette betyr at immunrespons mot kreftsvulsten satt opp mot graden av immunsuppresjon hos hver enkelt av oss kan være avgjørende for om man overlever kreftsykdommen eller ikke, avslutter Brudvik.

Disputas

Kristoffer W. Brudvik disputerte for ph.d.-graden ved Universitetet i Oslo 15.6. 2012. Tittelen på avhandling er Tumor biology and immunology of colorectal cancer – studies of prostaglandin E2 signaling versus clinical outcome in disease models and patients with metastatic disease.

Anbefalte artikler