Godbit om psykoanalyse og litteratur

Per Vaglum Om forfatteren
Artikkel

Øverland, Janneken

Engelstad, Irene

Freud, psykoanalyse og litteratur

Artikler. 173 s. Oslo: Gyldendal, 2012. Pris NOK 379

ISBN 978-82-05-42994-9

Et område utenfor klinikken hvor psykoanalytisk teori og forståelse har spilt en viktig rolle, er litteraturvitenskap. I denne boken går litteraturvitere, forfattere og psykoanalytikere sammen om å lese noen av Freuds skrifter og Knausgårds Min kamp med både litteraturvitenskapelige og psykoanalytiske briller. Dette kryssblikket gir en interessant og delvis ny forståelse.

Utgivelsen inneholder bearbeidede innlegg fra et seminar i 2011 hvor en norsk oversettelse av noen av Freuds tekster ble lansert. I tillegg til å lese noen kjente tekster av Freud har forfatterne også sett på tematisk tilgrensende litteratur på samme måte.

Litteraturviteren Atle Kittang og psykoanalytikeren Torberg Foss har lest Freuds tekster med hans eget psykoanalytiske blikk på en måte som åpner for ny forståelse. Psykologen Tonya Madsen, litteraturviteren Knut Stene-Johansen og forfatteren Hans Herbjørnrud skriver svært leseverdig om depresjon og melankoli, slik dette behandles så vel i psykoanalytisk som i litteraturvitenskapelig litteratur. Et annet tema er spørsmålet om hva som genererer vår opplevelse av «det uhyggelige», som Freud mente kom når vi møter noe som én gang var kjent, som vi så har glemt, men som dukker opp igjen og dermed vekker angst og gru. Forfatteren Nikolaj Frobenius, litteraturviteren Kaja Scherven Mollerin og psykoanalytikeren Sølvi Kristiansen diskuterer dette på en interessant og delvis original måte. Litteraturviteren Irene Engelstad og psykoanalytikeren Siri E. Gullestad leser på hver sin måte Freuds fortelling om «Lille Hans» og Knausgårds skildring av sitt farsforhold, og viser hvordan disse to tilnærmingene supplerer og beriker hverandre.

Boken er stramt redigert med korte, poengterte tekster. Her er det ikke noe utenomsnakk. Redaktørenes beskjed må ha vært: «Kom til poenget og ferdig med det.» Dette er derfor blitt en tankevekkende og ganske lettlest liten bok for alle som er interessert i å forstå mer av teksten bak teksten.

Anbefalte artikler