Nyttig pocketatlas ved klinisk undersøkelse

Bodo Günther Om forfatteren
Artikkel

Tunstall, Richard

Shah, Nehal

Surface anatomy

306 s, tab, ill. London: JP Medical Publishers, 2012. Pris GBP 10

ISBN-978-1-907816-17-8

Merkelig nok var topografisk anatomi en helt ubetydelig del av studiet da jeg var medisinstudent. På disseksjonssalen måtte vi lære hvert muskelfeste og hver arterie til minste forgrening, men hvordan vi skulle undersøke pasienten og finne relevante landemerker ved palpasjon, var kun viet noen få timer. I dag er medisinstudiet heldigvis mer praktisk orientert, og ved de fleste universitetene møter studentene pasienter allerede i 1. semester. En bok om topografisk anatomi bør være et obligatorisk referansemiddel ved klinisk undersøkelse av pasienten.

Surface anatomy er utgitt i pocketformat for frakkelommen, men papiret og de over 200 fargefotografiene er av høy kvalitet. Det er enkelt å finne frem takket være relevante overskrifter, og det er en god balanse mellom tekst og illustrasjoner. Tekstbokser med innhold om klinisk relevans supplerer bildene.

I kapittel 1 gir forfatterne en innføring i anatomisk terminologi, undersøkelsesteknikk, kutan innervasjon og hvordan man beskriver bevegelsesutslag hos pasienten. I de følgende kapitlene (2 – 8) ser de så på de spesifikke anatomiske områdene.

Jeg har nå hatt boken liggende tilgjengelig ved skadepoliklinikken i over én måned, og den er flittig brukt. Jeg har oppdaget at jeg kun bruker bildene i min kliniske hverdag. Mye av teksten kunne man egentlig ha kuttet ut – til fordel for enda større bilder. Men for studenter som fortsatt må pugge anatomiske detaljer, vil teksten være nyttig. Jeg kunne tenkt meg flere praktisk relevante illustrasjoner, for eksempel av trygge soner for injeksjoner, som intramuskulære injeksjoner i glutealregionen osv. Flere av tekstboksene med «clinical insights» – altså bokser med klinisk relevante fakta om de forskjellige regionene, er ikke så klinisk relevante – men de forstyrrer ikke det gode inntrykket.

Jeg anbefaler alle medisinstudenter og sykepleiestudenter, men også mer erfarne klinikere, å skaffe seg en bok om topografisk anatomi. Når man først blir vant til å bruke dette atlaset i stedet for et vanlig anatomiatlas, skjønner man ikke lenger hvordan man klarte seg uten det tidligere. JP Medical Publishers selger pocketutgaven til en gunstig pris, og det er forståelig at den ligger på forlagets bestselgerliste.

Anbefalte artikler