Annonse
Annonse

Rehabilitering av en svindler?

Erlend Hem Om forfatteren

«Dette er den største svindelen fra en forsker verden noen gang har sett,» sa Richard Horton, redaktør i The Lancet, da Jon Sudbø ble avslørt i januar 2006. Sudbø har sjelden uttalt seg offentlig, men da han mistet autorisasjonene i november samme år, stilte han seg ifølge sin advokat «hoderystende til avgjørelsen» og mente at det var spesielt at «hans glipp i forbindelse med artikkelen i Lancet skulle gjøre han uegnet som lege». Nå har han, ifølge VG, søkt om å få tilbake autorisasjoner uten begrensninger, slik at han kan drive sårt tiltrengt forskning innen tannhelsetjenesten. Bør han få en ny sjanse?

Før Sudbø igjen får tillit som forsker, må han som et minimum demonstrere at han har forstått og lært. Det han gjorde var ingen «glipp». Gjennom flere år førte han bevisst medforfattere, forskere og pasienter bak lyset. Glippen i Lancet-artikkelen var at han ble uforsiktig – og derfor ble knepet.

Kommentarer

(2)
Denne artikkelen ble publisert for mer enn 12 måneder siden, og vi har derfor stengt for nye kommentarer.

Per Helge Måseide

Det er ingen tvil om at Sudbøs graverende forskningsjuks er enestående, også i internasjonal sammenheng. Likevel bør det også nevnes at det daværende Rikshospitalet - Radiumhospitalet ble kritisert for manglende rutiner, ledelse og kontroll med forskningen, og for brudd på Internkontrollplikten etter § 3 i Tilsynsloven. Heldigvis ble ingen pasienter skadelidende (1).

Jon Sudbø

Til Erlend Hem

Jeg er en ivrig leser av Tidsskriftet, og kom derfor raskt over din kommentar på side 257 i nr. 3/2013, «Rehabilitering av en svindler?». Du har rett i at jeg sjelden (nå aldri) uttaler meg til massemedier om denne tragiske saken. Jeg har derimot ingen problemer med å henvende meg til en kollega som vil vurdere uttalelsene mine på en nøktern måte. Det systematiske forskningsjukset som jeg stod ansvarlig for, var, som du selv sier, ingen «glipp», og jeg har heller aldri påstått det.

Anbefalte artikler

Annonse
Annonse