Artikkel

I denne spalten finner du blant annet kunngjøringer og informasjon om aktuelle hendelser i Legeforeningen. Tips oss på informasjon@legeforeningen.no

Nytt medlemstilbud

Kontor og forbruksmateriell til gunstige priser

Legeforeningen har fremforhandlet meget gunstige priser på hele Lyreco Norge AS sitt sortiment innen kontor og forbruksmateriell. Lyreco er en landsdekkende leverandør og avtalen gjelder for alle foretak som er en del av Legeforeningen.

Avtalen omfatter levering av kontor- og datarekvisita, papir, grafiske varer, hygieneartikler og catering samt øvrige varer fra Lyrecos katalog.

For ytterligere informasjon, se www.legeforeningen.no/medlem under næringsdrivende.

Kunngjøringer

Økt rente i Lånefondet

Sentralstyret har vedtatt å øke renten i Lånefondet. Rentesatsen ble foreslått fastsatt til to prosentpoeng over normrenten for gunstige lån i arbeidsforhold, det vil si en økning i Lånefondets rente på 1,0 prosentpoeng, fra 3,25 % til 4,25 % for lån inngått etter medio desember 2010.

Endringen gis virkning etter seks ukers varslingsfrist, og umiddelbart for nye lån. Årsaken til rentehevingen er en økning av utlånsvolumet de siste årene. Det ble derfor fremlagt forslag om å gjennomføre tiltak for å sikre Lånefondets fremtidige likviditet.

Endring av retningslinjer for godkjenning av veiledere til det trede året psykoterapiveiledning i spesialistutdanningen i psykiatri

Sentralstyret har i møte 12.12. 2012 vedtatt at det generelle kravet om minst ett års praksis i angjeldende terapiform etter avsluttet terapiutdanning fjernes.

Begrunnelsen for endringen er at kravet bare har hatt betydning for søkere med utdanning i kognitiv terapi, og at den obligatoriske utdanningen i denne terapiformen anses å gi tilstrekkelig kompetanse og praktisk erfaring. Endringen er gitt umiddelbar ikrafttreden.

Anbefalte artikler