Glimrende håndbok – løp og kjøp

Anna Bjerre Om forfatteren
Artikkel

Rees, Lesley

Brogan, Paul A.

Bochenhauer, Detlef

Paediatric nephrology

2. utg. 638 s, tab, ill. Oxford: Oxford University Press, 2012. Pris GBP 40

ISBN 978-0-19-960137-0

Den meget kunnskapsrike legegruppen fra Great Ormond Street Hospital for Children og Royal Manchester Children’s Hospital har revidert og utgitt annen utgave av Pediatric nephrology. Dette er en glitrende håndbok hvor forfatterne gir leseren en oversikt over pediatrisk nefrologi på en meget systematisk, pedagogisk og inspirerende måte.

Første del omhandler anamnese, undersøkelse og utredning av barn med mistenkt nyre- og urinveissykdom og tilnærming ved funn av proteinuri og/eller hematuri. Funn ved prenatal ultralyd som kan skape usikkerhet for videre oppfølging, og spesifikke problemstillinger ved nyfødtperioden, er grundig belyst. Elektrolyttforstyrrelser og tubulopatier, som ofte gir hodebry, blir elegant og meget pedagogisk presentert. I et omfattende kapittel om kronisk nyresvikt gjør forfatterne grundig rede for generell uremibehandling og oppfølging, og de konsentrerer seg særlig om ernæring. I dialysekapitlet dekker forfatterne indikasjoner og praktiske detaljer. Transplantasjonskapitlet er omfattende med søkelyset rettet mot komplikasjoner som kan oppstå. I tillegg er det psykososiale aspektet ved kronisk og terminal nyresvikt og etiske problemstillinger som kan dukke opp, også omtalt.

En styrke er at medikamentdoseringer er fortløpende anført avhengig av vekt, og forfatterne presiserer dosering ved nyresvikt.

I et lite format er likevel det meste av faget grundig dekket, og ved hjelp av denne boken vil man kunne takle de fleste barnenefrologiske utfordringer.

Denne utgaven bør finnes på enhver barneavdeling, tilgjengelig for alle som er på vakt. For yngre leger som ønsker å lære seg pediatrisk nefrologi, er den obligatorisk!

Anbefalte artikler