Kvalitet i samhandlingens tid

Knut E. Braaten Om forfatteren
Artikkel

Hvordan skal vi oppnå en helsetjeneste med kvalitet i alle ledd? Det ble diskutert da Helse Midt-Norge og regionsutvalg Midt-Norge arrangerte sitt årlige helsepolitiske seminar før jul.

Hege Gjessing. Foto Legeforeningen

President Hege Gjessing understreket at Norge har et godt helsevesen med dyktige og hardtarbeidende leger som gjør en formidabel innsats.

– Krevende å gjøre en god jobb

Det er viktig å formidle alt det legene får til. NRK Puls viste nylig to hele hjerteoperasjoner. Jeg fikk mange meldinger etterpå: Folk skryter av hvor fantastiske legene våre er og lurer på hvorfor ikke dette vises frem oftere. Det er veldig hyggelig, sa Gjessing.

Men hun understreket også at press på økonomi og høyt arbeidspress gjør det krevende for legene å gjøre en god jobb. Hun etterlyste også en opprustning av sykehusene, og bedre informasjon om hvordan kvaliteten i helsetjenesten egentlig er.

– Vi trenger flere folk, og oppgradering av bygninger og utstyr. Dessuten vet ikke helsepersonell nok om hvordan de leverer på kvalitet. Her trengs det mer forskning, sa Gjessing.

Rammene for pasientmøtet

For Legeforeningen handler arbeidet med kvalitet og pasientsikkerhet først og fremst om å tilrettelegge for gode pasientmøter.

– Det forutsetter at leger må kunne bruke mest mulig tid på pasientrettet arbeid, og de må ha tilstrekkelig med tid til hver pasient, understreket Gjessing, som viste til den nye stortingsmeldingen om kvalitet og pasientsikkerhet.

– God kvalitet er avhengig av oppdatert kunnskap hos helsepersonell. Det er helt nødvendig med opplæring i kunnskapsbasert praksis, god veiledning og gode IT-verktøy.

En enhetlig journalløsning

I den nye stortingsmeldingen om digitalisering av helsesektoren lanseres målet om én journal for hver innbygger.

– Jeg har selv vært i USA og sett hvordan dette kan gjøres i praksis. Det blir spennende å følge pilotprosjektet som nå skal igangsettes i Helse Midt-Norge som ledd i dette arbeidet, sa Gjessing.

– Bør bruke mer penger

Legeforeningen mener debatten har blitt mer balansert i spørsmålet om hvor mye penger Norge bruker på helse.

– Før fikk man inntrykk av at helsevesenet var et uendelig pengesluk, og legene fikk en følelse av at vi misbrukte pengene. Ny kunnskap tyder på at Norge bruker middels mye. Jeg mener tiden er inne for å bruke mer. I tillegg er en satsing på kvalitet økonomisk fornuftig, sa Gjessing.

Hun mener også at man ikke lenger kan tviholde på at det offentlige løser alt.

– De private avtalespesialistene bør brukes i større grad, sa Gjessing.

Etterlyser løft for allmennmedisinsk forskning

Norske allmennleger er mer tilfredse med jobben sin enn kolleger i andre land, men de har dårligere IT- og kvalitetssystemer. Det viser Commonwealth-undersøkelsen for 2012.

Legeforeningen, Allmennlegeforeningen og Norsk forening for allmennmedisin arbeider for at kvalitetsarbeid skal være en naturlig og integrert del av allmennpraksis ved alle legekontor. Målet er å etablere Senter for allmennmedisinsk kvalitet (SAK). Foreningene har over lengre tid etterlyst et offentlig løft for allmennmedisinsk forskning og kvalitetsarbeid.

Funnene i Commonwealth-undersøkelsen bekrefter nok en gang at en slik satsing er nødvendig, mener Legeforeningen.

Anbefalte artikler