Minileder

Charlotte Haug

Siden sist

Forsidebildet

I dette nummeret

Fra redaktøren

Brev til redaktøren

Tore Audun Høie
Lars Mehlum
Ewa Ness
Fredrik A. Walby
Julia Hagen
Heidi Hjelmeland
Birthe Loa Knizek
Elisabeth Holmboe Eggen
Gudjon L. Gunnarsson
Hulda B. Eiriksdotter
Erik Knapskog
Carsten S. Mikkelsen

Kommentar og debatt

Margitta T. Kampman
Nina Merete Bjæring Brox
Einar Bugge
Camilla Bjørnstad

Fra bloggen

Nyheter

Tor Atle Rosness
Trine B. Haugen

Verdens helse

Matilde Risopatron Berg

Intervju

Originalartikkel

Gerd Jorunn Møller Delaveris
Svetlana Konstantinova-Larsen
Sidsel Rogde

Oversiktsartikkel

Oda Kristine Sandli
Olav Spigset
Lars Slørdal

Medisinen i bilder

Vidar Rao
Kjell Arne Kvistad
Sasha Gulati

Noe å lære av

Geir Christian Enli Mordal
Krystina Parker
Tina Namtvedt

Kronikk

Oda Kristine Sandli
Olav Spigset
Lars Slørdal

Språkspalten

Petter Gjersvik
Matilde Risopatron Berg

Tidligere i Tidsskriftet

Åslaug Flo

Anmeldelser

Ole Kristian Losvik
Inger M. Halvorsen
Janne Grønli
Marit Halonen Christiansen
Jan Ivar Røssberg

Oss imellom

Eiliv Brenna
Harald Steinum
Raisa Hannula
Anne Kjersti Pedersen
Ivar Birger Mediås

Aktuelt i foreningen

Ruth Abraham
Lise B. Johannessen

Gjesteskribent

Arnt Steffensen