Helse- og sosialfaglig vitenskapsfilosofi

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Andersen, Anders Johan W.

  Larsen, Inger Beate

  Thorød, Anne Brita

  Engasjement i praksis

  Broer mellom filosofi og praksis i helse- og sosialfeltet. 196 s, ill. Oslo: Cappelen Damm Akademisk, 2013. Pris NOK 349

  ISBN-978-82-02-40164-1

  Hva er felles for Platon, Søren Kierkegaard, Jens Bjørneboe, Michel Foucault, Simone de Beauvoir, Axel Honneth, Mikhail Bakhtin, Sheila Benhabib, Pierre Bourdieu, Roy Bhaskar og Donald Schön? Svar: at de alle spiller en viktig rolle i Engasjement i praksis.

  Målet med denne utgivelsen er å fremme refleksjon over praksis i helse- og sosialfeltet, og målgruppen er alle som arbeider i helse- og sosialfaglig praksis. Redaktørene og forfatterne søker å fremme engasjement i og for praksisfeltet. Ulike perspektiver fra vitenskapsfilosofien brukes til å undre seg over hvordan praksisfeltet er, og hvordan det kan utvikle seg.

  Det brukes, så langt jeg kan bedømme, konkrete og gode eksempler, og flere av de teoretiske perspektivene knyttes til hverdagslige problemstillinger. Kapitlene knyttes sammen av en felles introduksjon, og hver av de tre hoveddelene starter med en kort innledning. En av redaktørene, Andersen, kommer dessuten i siste kapittel med et forslag til et samlende begrep: «forstyrrelsens filosofi» – at kunnskapsmakten avdekkes, tydeliggjøres og diskuteres.

  Boken kan likevel kritiseres for å være fragmentarisk, og mens enkelte av kapitlene er glimrende, fremstår andre som mer overfladiske. Det som gir boken en sammenhengende mening, er dog at den er blitt til som et resultat av et seminar for den norske filosofen John Lundstøl (f. 1939). Boken reflekterer på flere vis Lundstøls egen allsidighet og vitner om at han har bidratt til at filosofien generelt, og etikken og vitenskapsfilosofien spesielt, har funnet refleksjonsrom i helse- og sosialfaglig praksis.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media