LES MER ...

Artikkel

Fra redaktøren

Den beste form for tilbakemelding er den som setter i gang refleksjon om egen atferd og egne prestasjoner. Ukritisk ros eller ris alene har sjelden noe for seg

Hvorfor er tilbakemelding så vanskelig?

Polypille som hjerteprofylakse?

Kan bruk av en kombinasjonspille med flere aktive legemidler i lave doser forebygge kardiovaskulær sykdom? Det er hittil publisert seks kontrollerte kliniske studier med ulike varianter av en slik polypille, men ingen av dem har med «harde» endepunkter. Beregninger tyder likevel på redusert risiko for koronar hjertesykdom og hjerneslag.

Polypillen som kardiovaskulær profylakse – kliniske studier

Polypillen – et alternativt konsept i kardiovaskulær profylakse

Dødsfall blant narkomane

Narkotikabrukere dør ofte tidlig, men ikke bare av overdose. Ved nesten hvert fjerde dødsfall der det ble foretatt obduksjon med påvisning av narkotika i blodet, var dødsårsaken en ulykke, oftest en trafikkulykke, selvmord eller drap. Dette viser en studie av 1 338 rettsmedisinske obduksjoner i Oslo, Bergen og Stavanger.

Unaturlige dødsfall hos narkotikabrukere

Komplikasjoner ved immunsuppresjon

Immunsupprimerte pasienter som behandles med cytostatika mot malign sykdom, har høy risiko for infeksjoner med et potensielt alvorlig forløp. En nyretransplantert mann, født og oppvokst i Afrika, utviklet et B-cellelymfom og fikk hoste og svingende temperatur under sine cytostatikakurer. Årsaken var ikke en bakteriell infeksjon.

En nyretransplantert lymfompasient begynner å hoste

Norsk og internasjonal forskning

Gode forskningsmiljøer kjennetegnes av internasjonalt samarbeid. Forskere i Bergen har bidratt betydelig i to studier om henholdsvis genetiske mekanismer ved type 2-diabetes og genmutasjoner ved livmorhalskreft. Studiene er nylig er publisert i prestisjetidsskriftene Cell og Nature.

Ny genetisk mekanisme for type 2-diabetes påvist

Nye genfunn ved livmorhalskreft

Anbefalte artikler