Kongelig heder til Jan Emil Erikssen

Gunn Marit Seberg Om forfatteren
Artikkel

Jan Emil Erikssen. Foto: Lise Åserud/Scanpix

Jan Emil Erikssen (f. 1933), professor emeritus, ble i februar 2014 tildelt Kongens fortjenstmedalje.

Han var avdelingsoverlege ved Medisinsk avdeling ved Sentralsykehuset i Akershus i perioden 1985 – 2000 og deretter professor ved Universitetet i Oslo og Akershus universitetssykehus 2000 – 04, da han gikk av for aldersgrensen.

Erikssen tok medisinsk embetseksamen i Oslo i 1958, ble godkjent spesialist i indremedisin i 1967 og i hjertesykdommer i 1983 og tok doktorgraden i 1978.

Jan Emil Erikssen ble intervjuet i Tidsskrift nr. 11/2007. http://tidsskriftet.no/article/1546257/

Anbefalte artikler