Glimrende og oppdatert referanseverk om influensa

Jon Birger Haug Om forfatteren
Artikkel

Webster, Robert G.

Monto, Arnold S.

Braciale , Thomas J.

Textbook of influenza

2. utg. 502 s, tab, ill. Chichester: Wiley-Blackwell, 2013. Pris GBP 145

ISBN 978-0-470-67048-4

Dette er andre utgave av et oppslagsverk om influensa hvor forfatterne tar mål av seg til å dekke alle aspekter ved dette fascinerende viruset. Boken bærer nok preg av at forfatterne i hovedsak er knyttet til laboratorier eller er epidemiologer, for omtale av klinisk arbeid og smittevern gis langt mindre plass enn for eksempel patogenese og virusets oppbygning og replikasjon. Likevel, av mange fagbøker om influensa er dette trolig det nærmeste man kommer et komplett referanseverk.

Søk på Amazon.com etter «Textbook influenza» gir 106 treff, men de øvrige 105 omtaler helst enkeltaspekter (virologi, epidemiologi) eller er generelle lærebøker i infeksjonssykdommer. Det finnes i dag heller ingen bok av denne typen som er mer oppdatert. For eksempel omtales i et appendikskapittel utbruddet i Kina med influensa H7N9 som fant sted bare fire måneder før bokutgivelsen i august 2013.

I de øvrige sju hovedkapitlene tar forfatterne for seg globale perspektiver og pandemienes historie, virusets struktur og replikasjon, økologi og evolusjon, epidemiologi og overvåkning, immunologi, vaksiner og vaksineutvikling og kliniske aspekter og antivirale midler. Totalt 29 underkapitler er oppdelt i tallrike mindre avsnitt med korte, informative overskrifter som gjør at man lett beholder oversikten.

De mange illustrasjonene og tabellene er gode og supplerer tekstene godt. Referansene er ikke gitt overdreven plass, men stikkordregisteret er omfangsrikt. Boken er i det hele tatt en fryd å lese og har en solid innbinding og delikat layout.

For denne anmelder ble lesingen riktignok litt rykkvis og delt, for målgruppene er nok i hovedsak epidemiologer, virologer, molekylærbiologer og utviklere av vaksiner og antiviralia. Hele 13 sider om virusets protonkanaler og 19 sider om NS1-proteinet er svært tungt stoff for andre enn kolleger som arbeider med influensa på et høyere nivå. Men spennende, ja rett ut sagt underholdende, er beskrivelsene av tidligere pandemier. Leseren finner også et svært velskrevet, om enn relativt kortfattet, kapittel om patogenese, klinisk arbeid og behandling. Det er mye interessant lesing også for pediatere, infeksjonsmedisinere, lungeleger og generelt interesserte indremedisinere.

Som et referanseverk bør boken finnes ved alle landets infeksjonsavdelinger og mikrobiologiske laboratorier.

Anbefalte artikler