Endosebehandling av leishmaniasis

Matilde Risopatron Berg Om forfatteren
Artikkel

Behandling av visceral leishmaniasis med singeldose liposomalt amfotericin B var gjennomførbart på et ruralt sykehus i Bangladesh, viser en ny studie.

Illustrasjonsfoto: Science Photo Library/NTB scanpix

Visceral leishmaniasis er en potensielt dødelig parasittinfeksjon med høy forekomst i bl.a. India og Bangladesh. Behandling med liposomalt amfotericin B ble et reelt alternativ etter at prisen ble kraftig redusert for endemiske lav- og middelsinntektsland i 2007.

I en studie fra Bangladesh er det undersøkt om behandling med singeldose liposomalt amfotericin B lar seg gjennomføre på en effektiv og trygg måte ved et offentlig sykehus i et ruralt område (1). Om lag 300 pasienter gjennomgikk kliniske undersøkelser og allergitesting for liposomalt amfotericin B før de mottok en singeldoseinfusjon. De ble skrevet ut fra sykehuset dagen etter og gjennomførte kontrollundersøkelse en og seks måneder etter infusjonen.

Ved første kontrollundersøkelse hadde 87 % av pasientene reduksjon i miltstørrelse, hemoglobinøkning på minst 10 % eller til minst 100 g/l, var afebrile og definert som kurert. Etter seks måneder var 97 % av pasientene kurert.

– I områder med høy prevalens av leishmaniasis er det av vesentlig betydning at behandlingen kan gjennomføres ved lokale sykehus. Høyst sannsynlig vil denne studien føre til at den enkle behandlingen i større grad enn hittil blir standardbehandling i mange land der sykdommen er endemisk, sier Bjørn Myrvang, som er leder for Kompetansesenter for import- og tropesykdommer ved Oslo universitetssykehus.

– De få pasientene med visceral leishmaniasis vi har i Norge blir behandlet med liposomalt amfotericin B i 6 – 7 dager. I Bangladesh er sykdommen forårsaket av Leishmania donovani, men vi vet ikke om endosebehandling virker like godt ved infeksjoner med f.eks. L. infantum og L. siamensis, som særlig rammer hivpasienter. Det vil være vågalt å behandle disse med kun én dose, sier Myrvang.

Anbefalte artikler