– Mye peker i riktig retning, men vi må gjøre mer

Daniel Wærnes Om forfatteren
Artikkel

Det var konklusjonen da direktør Bjørn Guldvog la frem Helsedirektoratets årlige rapport «Nøkkeltall for helsesektoren», onsdag 12. februar.

Bjørn Guldvog. Foto Helsedirektoratet

Presentasjonen av Helsedirektoratets nøkkeltall er blitt en årlig begivenhet. Rapporten som legges frem gir et konkret bilde av statusen for den norske helsetilstanden og for helsetjenesten generelt. I rapporten er det også viet plass til nøkkeltall vedrørende samhandlingsreformen.

Store sosiale forskjeller

Guldvog startet presentasjonen ved å vise til at det er en rekke tendenser med betydning for økt levealder som går i riktig retning. Et av de mest positive utviklingene er at en stadig økende andel av befolkningen trener minst en gang i uken og stadig færre oppgir at de er inaktive.

Det blir også stadig færre av oss som røyker. Likevel er det stor ulikhet med tanke på sosial bakgrunn blant de som røyker daglig. Utdanning er en særlig viktig faktor i denne sammenheng. Dette samme er gjeldende når man ser på inntak av frukt og grønt. Direktoratets tall viser at inntaket er høyere i alle aldersgrupper hos de med lengst utdanning.

– At vi som befolkning beveger oss mer er vi glade for siden det har en stor forebyggende effekt, sier president Hege Gjessing.

– Vi er imidlertid bekymret over at ungdom blir mindre fysisk aktive. I den sammenheng mener vi at barn og unge må tilbys én time fysisk aktivitet i løpet av skoledagen. I skolen når vi alle på tvers av samfunnslag og legger grunnlaget for et fysisk og aktivt liv.

Fornøyd med helsetjenestene

Guldvog presenterte i tillegg tall som viser hvordan brukere opplever kvaliteten på helsetjenestene. Helse- og omsorgstjenestene kommer høyt opp med tanke på tilfredshet, og samlet sett er befolkningen mer fornøyd med tjenestene i 2013 sammenliknet med i 2010. Brukerundersøkelsen viser at helsetjenesten folk er aller mest fornøyd med er fastlegen.

– Vårt helsevesen består av dyktige og hardtarbeidende mennesker som hver dag gjør en formidabel innsats for pasientene. Det er godt å se at befolkningen verdsetter hjelpen de får og kvaliteten på tjenestene, sier Gjessing.

– Samtidig ser vi at det de fleste reagerer negativt på er ventetid. Å innføre gode IKT-systemer og redusere antall tellekanter i sykehus og legekontor vil være viktige skritt for å få ned ventetiden.

Styrket innsats for økt levealder

Det er et uttrykt politisk ønske om at Norge skal ligge på topp tre land i verden med tanke på forventet levealder. Skal dette målet nås er det avgjørende at det satses ytterligere på forebyggende tjenester, avsluttet Helsedirektør Guldvog, og listet i den sammenheng opp tobakk, ernæring, overvekt, rus og psykisk sykdom som særlig viktige områder.

Anbefalte artikler