Artikkel

I denne spalten finner du blant annet kunngjøringer og informasjon om aktuelle hendelser i Legeforeningen. Tips oss på informasjon@legeforeningen.no

Premiereguleringsfondet

Premiereguleringsfondet refunderer de mest urimelige utslagene av regelverket for regulering av kommunal tjenestepensjon. Likeledes refunderes kostnader for næringsdrivende leger ved regulering av pensjoner for tidligere ansatte. Fondet dekker privatpraktiserende leger med tidligere ansatte med medlemskap i kommunal tjenestepensjonsordning.

Det ble for året 2013 utbetalt i underkant av to millioner kroner for regulering av oppsatte pensjoner og pensjoner under utbetaling, samt for engangspremier og avviklingstilskudd til sikringsordningen.

Les mer om bakgrunnen for fondet, fondets målgruppe samt eksempler på urimelig utslag av regelverket her: http://legeforeningen.no/fond-og-legater

Nye medlemmer i spesialitetsrådet

Spesialitetsrådets leder representerer Legeforeningen i UEMS Board (Union européenne des médecins spécialistes) og rådets leder og Legeforeningens utdanningssjef representerer foreningen i UEMS Council.

Einar Klæboe Kristoffersen overtok nylig som spesialitetsrådets leder. Dette innebærer at han også er oppnevnt som ny representant til UEMS Council og Board. Utdanningssjef Nina Evjen fortsetter som representant i UEMS Council og som vara til UEMS Board.

Prosjekt om fremtidens legearbeidsmarked

Vurderinger av antallet leger som utdannes i forhold til behovet for legearbeidskraft – og legers arbeidsmarked ligger til grunn for ett av Legeforeningens satsningsområder for 2013 – 15: «Fremtidens legearbeidsmarked».

Sentralstyret vedtok i sitt møte 13.2. 2014 å opprette et prosjekt om fremtidens legearbeidsmarked med en prosjektgruppe og styringsgruppe. I styringsgruppen inngår ledere i Allmennlegeforeningen, Yngre legers forening, Overlegeforeningen og Praktiserende spesialisters landsforening som representanter.

Prosjektgruppen nedsettes i sekretariatet.

Legeforeningens investeringsrapport

Rapporten inneholder en grundig analyse av behovet for investeringer i spesialisthelsetjenesten samt status for sykehusbygg, medisinsk teknisk utstyr og kompetanse ved norske sykehus.

Les rapporten her: https://legeforeningen.no/Emner/Andre-emner/Publikasjoner/Rapporter/Legeforeningens-investeringsrapport/

Anbefalte artikler