Re: Afasi – når systemet svikter minst like mye som språket

Trine Bathen Om forfatteren
Artikkel

I kommentarartikkelen Afasi – når systemet svikter minst like mye som språket (1) belyser forfatteren hvordan systemet hindrer afatikere å få den hjelpen de trenger og som nasjonale retningslinjer anbefaler at de skal ha. Dette må tas tak i av ansvarlige myndigheter.

Anbefalte artikler