Ledelse av lærings- og mestringsaktiviteter

Anmeldelser
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Vifladt, Egon H.

  Hopen, Liv

  Pasientopplæring

  Kompetanse – veivalg – lederskap. 280 s, ill. Oslo: Kolofon Forlag, 2013. Pris NOK 300

  ISBN 978-82-300-1016-7

  Dette er den andre boken fra Vifladt og Hopen om pasientopplæring. Den første kom i 2004 og het Helsepedagogikk – Samhandling om læring og mestring. Denne gangen er søkelyset rettet mot lederskap.

  Boken kan ses på som en lære- og inspirasjonsbok for ledere som skal lede arbeidet med å gi et tilbud som bidrar til læring og mestring, spesielt for personer med langvarig sykdom og funksjonssvikt. Forfatterne gir en innføring i sentrale prinsipper for pasientopplæring med vekt på gruppebasert opplæring, hvordan slikt arbeid kan planlegges, ledes, gjennomføres og evalueres, i tillegg til ansvar og rolle for ledere på ulike nivåer i dette arbeidet. Et hovedbudskap er å trekke inn brukernes erfaringer aktivt og på den måten løfte frem hverdagserfaringer som avgjørende kunnskap. Dette gjenspeiler det som har vært sentralt i oppbyggingen av lærings- og mestringsaktiviteter i Norge, det å likestille brukererfaring og fagkunnskap i arbeidet med pasientopplæring («standard metode» for de innvidde).

  Søkelyset på lederskap begrunnes med at det er en lederoppgave å sørge for at pasientopplæring er en integrert del av den behandlingen og pleien som tilbys i spesialist- og kommunehelsetjenesten. Pasient- og pårørendeopplæring er en av de fire lovpålagte oppgavene for helseforetakene, men er både som fagfelt og praksis fortsatt i stor grad en attpåklatt. Derfor er mye av boken viet hvordan slikt arbeid kan gjøres i praksis, og viktigheten av å sikre at det systematisk skjer en utvikling av kompetanse mellom helsevesen og brukere.

  Det mest karakteristiske er den utstrakte bruken av sitater i teksten. Boken er ellers rikt krydret med dikt, små tegninger av blomster og spørsmål til ettertanke. Den språklige stilen er kort og kjapp. Forfatterne legger stor vekt å skape refleksjon hos leseren og bruker på den måten noen av de sentrale prinsippene i helsepedagogikken i kommunikasjonen med leserne. Fordi det er en noe uvant form kan det virke fremmed, men gitt budskapet tror jeg de fleste lesere vil finne dette berikende.

  Denne boken er et godt bidrag for ledere på ulike nivåer som har et ansvar for pasientopplæringen, enten for å sette det i gang, integrere det i pasientbehandlingen eller for å få inspirasjon til å videreutvikle dagens aktiviteter. Og ett av de siste sitatene, fra Søren Kierkegaard (1813 – 1855), belyser både hensikt, læring og mestringstiltak: «Det er jeg og ingen annen som må treffe avgjørelser, med tanke på hvordan jeg skal takle det inntrufne.»

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media