Ambisiøst om stabilisering for pasienter med bipolar lidelse

Anmeldelser
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Sparhawk, Roger

  Calm seas

  Keys to the successful treatment of bipolar disorder. 215 s, tab, ill. Brecksville, OH: CreateSpace, 2013. Pris USD 18

  ISBN 978-1-482-63159-3

  Psykiater Roger Sparhawk har skrevet en bok som henvender seg til pasienter med bipolar lidelse og deres pårørende. Sparhawk er en erfaren kliniker som de siste 12 årene har jobbet med stemningslidelser generelt og bipolar lidelse spesielt. Han uttrykker innledningsvis at hans ambisjon er intet mindre enn å bidra til bedre stemningsstabilisering for de millioner av amerikanere som har fått påvist bipolar lidelse. Han påpeker at boken skal oppfattes som en lærebok som inneholder oversikt over eksisterende forskning på et språk de fleste vil kunne forstå.

  De seks hoveddelene er inndelt i 20 kapitler, etterfulgt av avsluttende kapitler med ordforklaringer, appendiks med oversikt over diagnosekriteriene i DSM-IV-TR og referanser. Forfatteren holder seg til et uformelt språk, og han bruker sitater og pasientberetninger for å understøtte det han vil ha frem. Videre anvender han en del tabeller som visuell forsterkning over inndelinger og pasientforløp. Referansene til oppdatert forskning er mange.

  Formatet er litt større enn A5, og paperbacken oppleves som god å sitte med, lett å lese i – en type bok man kan ha med overalt.

  Calm Seas gir en beskrivelse av problemstillingene knyttet til bipolar lidelse og behandlingen. Forfatterens hovedanliggende er å peke på viktigheten av at pasienter og behandlere forstår at bipolar lidelse må ses i et longitudinelt perspektiv og ikke behandles kun med tanke på å oppheve aktuell fase, mani eller depresjon. Han er skeptisk til underrapportering av blandingssymptomer og viser til at amerikanske leger kan mye mer om bruk av antidepressiver enn stemningsstabilisatorer. Forfatteren anser bruken av antidepressiver over tid som en av grunnene til at så mange pasienter ikke oppnår optimal stabilisering. Videre argumenterer han for å rette søkelys mot svingninger mellom maniske og depressive faser («cycling») og aktivering fremfor mot pasientens ofte ensidige beskrivelse av depressive symptomer. Gjør man dette, og endrer behandlingsstrategi, mener han at de fleste pasienter vil kunne oppnå stor stabilitet.

  Selv om boken er relativt lettlest, mener jeg likevel at mange vil oppleve den som noe vanskelig å få oversikt over. For norske pasienter vil referansene til hva amerikanske leger gjør, oppleves som irrelevant. Når man er kjent i feltet stemningslidelser, er boken et friskt tilskudd med gode innspill i den stadige debatten omkring riktig bruk av medikamenter ved bipolar lidelse.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media