Mobiltasting under kjøring er farlig

Kari Tveito Om forfatteren
Artikkel

Bilsjåfører, særlig de unge, må unngå å ta øynene vekk fra veien når de kjører bil.

Illustrasjonsfoto: NTB scanpix

Risikoen for trafikkulykker øker betydelig hvis bilsjåfører blir distrahert. I en amerikansk studie ble atferd og oppmerksomhet hos bilister som nylig har fått førerkort sammenliknet med mer erfarne bilkjørere. Studien er nylig publisert i The New England Journal of Medicine (1).

Kamera, ulike sensorer og GPS ble plassert i bilen hos 42 unge sjåfører (alder 16 – 17 år) og hos 109 sjåfører med i snitt 20 års kjøreerfaring. I løpet av studieperioden på 18 måneder var de unge sjåførene involvert i 167 ulykker og nestenulykker, mens de eldre var involvert i 518 ulykker og nestenulykker. Gruppene engasjerte seg like ofte i distraherende aktiviteter, slik som tasting på mobilen, telefonsamtaler og spising. Hos de yngste sjåførene gikk risikoen for ulykker opp ved alle typer distraksjoner, unntatt snakking i telefonen. Hos de erfarne sjåførene gikk risikoen for ulykker bare opp hvis de tastet på mobilen. Tasting på mobil medførte åtte ganger høyere ulykkesrisiko blant de yngre sjåførene (oddsratio 8,32; 95 % KI 2,83 – 24,42), mens risikoen ble mer enn doblet hos de eldre (oddsratio 2,49; 95 % KI 1,38 – 4,54).

– At ulykkesrisikoen øker såpass mye hos unge sjåfører når de blir distrahert, er ny og urovekkende kunnskap, sier Karl Anton Undeland, som er lege og seniorrådgiver ved trafikkmedisinsk seksjon i Helsedirektoratet. – Endringer i trafikkbildet, blant annet økt bruk av mobiltelefon, kan føre til flere ulykker de neste årene til tross for mye godt arbeid for å bedre trafikksikkerheten.

– Det skjer altfor mange ulykker med unge mennesker i trafikken. Arbeidet med å få ned antallet trafikkulykker er viktig forebyggende medisin, sier Undeland.

Anbefalte artikler