Nytt og nyttig på norsk om endokrinologi

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Løvås, Kristian

  Husebye, Eystein

  Endokrinologi

  En medisinsk lærebok. 243 s, tab, ill. Oslo: Gyldendal Akademisk, 2013. Pris NOK 475

  ISBN 978-82-05-44992-3

  Det er en gledelig begivenhet at det endelig foreligger en norsk lærebok i endokrinologi, skrevet av to aktive forskere, universitetslærere og klinikere i endokrinologi ved Haukeland universitetssykehus og Universitetet i Bergen. Begge er kjent for å være ledende på fagfeltet i Norge og Europa.

  I denne utgivelsen viser de at de har god oversikt over hele fagfeltet, fra grunnleggende patofysiologi og genetikk til moderne utredning og behandling, og at de har glede av å formidle stoffet til leserne. Målgruppen er i første rekke medisinstudenter, men stoffet er presentert på en måte som gjør at boken kan brukes som lære- og oppslagsbok også for annet helsepersonell og utvalgte pasientgrupper. Den vil også kunne være nyttig for allmennleger og leger i utdanningsstilling i sykehus som kvier seg for å gå inn i de største oppslagsverkene.

  Utgangspunktet er grunnleggende endokrinologi basert på endokrinologiens historie og generelle endokrinologiske prinsipper. Videre følger organbaserte kapitler om endokrine pancreas og metabolisme, thyreoidea, binyrer, gonader, hypofyse, mineraler og bein, væske- og elektrolyttbalanse og polyendokrine syndromer. Avslutningsvis er det en omtale av normalområder og vanlig brukte endokrinologiske funksjonstester, i tillegg til en ganske kort liste over anbefalt litteratur. Henvisninger i selve teksten mangler, noe som jeg iblant savner.

  Layouten er god, og boken er smakfullt illustrert av professor i zoologi Harald Kryvi, ved siden av fotografier av typiske pasienter. Den har også mange nyttige tabeller som ikke stjeler for mye plass. De fleste organkapitlene innledes av kortfattede kasuistikker som på en god og typisk måte illustrerer vanlige diagnostiske og behandlingsmessige utfordringer, med «fasiten» servert på slutten av kapitlet. Mange av kapitlene har gode oppsummeringer og faktaruter. Didaktisk tror jeg dette vil fungere svært godt, og stoffet blir oversiktlig. Hele fagfeltet er godt dekket, selv om mange kanskje kunne ønske seg mer stoff innen områder med mange pasienter, som diabetes mellitus.

  Styrken er de generelle prinsippene og en moderne diagnostisk tankegang, inkludert genetisk diagnostikk frem til 2013. Også terapiomtalen er godt oppdatert. UpToDate og Norsk legemiddelhåndbok på nett vil senere kunne brukes til løpende oppdatering. Indremedisinske avdelinger bør anskaffe denne boken, ved siden av oppslagsbøker. Som lærebok for medisinstudenter kan den også trygt anbefales.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media