Førstelinjen

Charlotte Haug Om forfatteren
Artikkel

Når norsk helsetjeneste sammenliknes med helsevesenet i andre land, er det særlig primærhelsetjenesten som skiller seg positivt ut. Det er få land som har en så omfattende – i betydningen landsdekkende – førstelinjetjeneste som oss. Men mye kan naturligvis forbedres.

Under et besøk ved Sunnfjord medisinske senter i Florø 17. mars fortalte helseminister Bent Høie at regjeringen vil utarbeide en stortingsmelding om helsetjenesten i kommunene. Stedet for kunngjøringen var ikke tilfeldig valgt. Høie gikk så langt som å kalle Sunnfjord medisinske senter prototypen på den kommunehelsetjenesten han ønsket seg. Det de har fått til i Florø er flott og absolutt et eksempel til etterfølgelse, men er det virkelig flere stortingsmeldinger vi trenger for å få til det?

Anbefalte artikler