Godt om søvn

Anmeldelser
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Jennum, Poul

  Søvn

  271 s, tab, ill. København: Forlaget Munksgaard, 2013. Pris DKK 300

  ISBN 978-87-628-1053-2

  Boken er rettet mot helsepersonell med interesse for søvn, og som diagnostiserer og behandler søvnsykdommer. Redaktør Poul Jennum er overlege ved Dansk Center for Søvnmedicin på Glostrup Hospital og professor i nevrofysiologi ved Københavns Universitet. Søvnmedisin inkluderer mange ulike disipliner, og Jennum har invitert kapittelforfattere knyttet til forskjellige sykehus, spesialiserte sentre og universitetsmiljøer i Danmark og innen forskjellige interesseområder.

  Til sammen er det 25 kapitler. Boken fungerer ypperlig som en håndbok om søvn. Kapitlene kan leses uavhengig av hverandre, har passe antall referanser og ender i en oppsummerende faktaboks. Bruken av medisinsk terminologi er beskjeden, og det forutsettes ikke spesiell bakgrunnskunnskap om søvn. Det er flere gode og praktiske tabeller og illustrasjoner. De fleste kapitlene er meget godt oppdaterte, gir praktiske råd om diagnostikk og behandling og er fornøyelige å lese.

  Bidragsyterne begynner med en beskrivelse av normal søvn, metoder for bestemmelse av søvn og våkenhet og hjernens regulering av søvn. Døgnrytmeforstyrrelser beskriver de lett i kapitlet om biologien ved døgnrytmer, men det burde fått et eget kapittel. Kunnskap om og behandling av døgnrytmeforstyrrelser med lys og/eller melatonin er etterspurt av helsepersonell. Spesielt viktig er kunnskap om pasientens egen døgnrytme før start av behandling, noe som mangler. Hovedkategoriene av søvnsykdommer beskrives ellers godt.

  Boken har en del skrivefeil og små mangler. En noe mer nøyaktig presisering og bruk av referanser kunne gjort den mer komplett. For eksempel mangler bruk av pulsoksymetri som supplerende polygrafisk mål til søvnregistrering. Kliniske verktøyer som ofte brukes, kunne vært grundigere gjennomgått og viet et eget kapittel. Eksempler er søvndagbok og instruksjon for bruk av denne, og hvilken informasjon rapporten etter en søvnregistrering vil gi. Råd om klinisk informasjon om søvnighet burde også inneholde informasjon om høneblunder (antall og varighet), om pasienten har samme søvnmønster i helgene, bruk av sovemedisin og koffeinholdige drikker.

  Disse innvendingene til tross, dette er en bok som mange vil ha nytte av. Søvn er biologisk helt nødvendig. Mangel på søvn eller søvnforstyrrelser fører til svekket dagtidsfunksjon, mentale og fysiske endringer. Søvnmedisin er et ungt fagfelt, og mange ulike disipliner er involvert i håndteringen av pasientene. Området er i betydelig utvikling. Forfatterne har med denne utgivelsen lyktes i å spre oppdatert kunnskap og forståelse av hvor viktig det er med god søvn for god helse.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media