()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Harald Fonneløp døde natt til 13. januar 2014 etter lengre tids sykdom.

  Han ble født 16. juni 1942 og vokste opp på Sørumsand som yngste sønn av bygdas doktor. Etter studier i Tyskland og tjeneste ved flere sykehusavdelinger, flyttet han tilbake til hjemstedet og tok over mye av farens legepraksis. Sammen med sin kollega Rolf Hellebø var han initiativtaker til Sørumsand legesenter, et av de aller første legesentrene i Norge. Fra åpningen i 1972 ble dette en viktig del i utviklingen av primærhelsetjenesten i kommunen. De administrerte legevakten og ivaretok kommunale bistillinger ved alders- og sykehjem, helsestasjon og skolehelsetjeneste. De var tidlig med i studentundervisning i allmennmedisin og deltok i forskningsprosjekter.

  Med sin bakgrunn hadde Harald god kjennskap til kommunen og sine pasienter, og han ivaretok alle på en god og innsiktsfull måte. Ved siden av sin kontorpraksis var han i mange år bedriftslege for et par større industriarbeidsplasser i kommunen, inntil disse tjenestene ble sentralisert. Han var i flere år engasjert som lege-for-lege i Akershus. De siste årene i praksis dekket han også stillingen som kommunens kommunelege.

  Harald var alltid åpen for nye impulser og metoder. Gjennom de siste årene fant han akupunktur som en nyttig del av praksisen og holdt mange kurs for kolleger om dette. Han tok også opp ultralyd som diagnostisk støtte.

  Som innfødt sørumsokning var han aktiv i lokalmiljøet og lokalpolitikken. Trompeten var sentral i «hans» musikkorps «Elveblest».

  Selv om han lenge snakket om å trappe ned praksisen, ble det til at han jobbet for fullt og vel så det frem til han fylte 70 år. Da så han frem til å bruke mer tid sammen med Liv, barn og barnebarn. Men kreftsykdommen som han allerede hadde slitt med noen år, viste seg å bli mer aggressiv og i økende grad begrensende for hans muligheter. Gjennom sykdommen beholdt han likevel humøret til det siste og gledet seg over å kunne samle familien på sykehjemmet.

  Med Harald har en fin representant for bred og sammensatt allmennmedisin gått bort. Vi savner en god kollega.

  For Sørumsand legesenter

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media