«Frist meg inn i ledelse» – ny sesong på vei

Hege Gjessing Om forfatteren
Artikkel

I løpet av det siste tiåret er vi nærmere å ha like mange menn og kvinner i legeyrket enn noen gang. Men fremdeles er det slik at kvinner i mindre grad velger lederjobber.

NB! Dette er ikke en TV-serie á la min favoritt for tiden, House of Cards. Ny sesong av «Frist meg inn i ledelse» for kvinnelige leger i spesialisthelsetjenesten, betyr at vi er i gang med planleggingen av nytt kurs om ledelse.

Kurset handler om å få lyst til å ta ansvar, få lyst til å bli leder. Sammen med de regionale helseforetakene tilbyr Legeforeningen dette til kvinnelige leger. Vi er ute etter kolleger som har lederstilling, som vurderer lederstillinger eller som er interessert fordi dere kjenner at det trigger noe når spørsmål om hvordan man kan få det beste frem i kollegiet, eller hvordan ting kan gjøres enklere og bedre på arbeidsplassen blir diskutert. I år er det tiende sesongen. Selv var jeg med på kurset for noen år siden og hadde stor glede av det.

Kurset holdes over en periode på et halvt år med totalt tre samlinger, hver på to dager, og det er alltid på Holmen Fjordhotell i Asker. Du vil få være med på en blanding av foredrag, diskusjoner og refleksjoner som har vist seg å være svært vellykket. Kurset er populært og ettertraktet og det er kun tretti plasser tilgjengelig, fordelt på regionene.

Det arrangeres også tilsvarende kurs for leger i primærhelsetjenesten. Kurset har stor søkning og får svært gode evalueringer fra kursdeltakernes side. Det er arrangert både i 2013 og 2014, i et godt og tett samarbeid med KS.

Hvorfor bare kvinner? «Frist meg inn i ledelse» ble skapt etter en idé fra Legeforeningens forrige president Torunn Janbu. Hun mente det var nødvendig med et kurs forbeholdt kvinner fordi det var en skjevfordeling mellom kvinner og menn i lederroller. I løpet av det tiåret som har gått, er vi nærmere å ha like mange menn og kvinner i legeyrket enn noen gang. Imidlertid er det fremdeles slik at kvinner i mindre grad velger lederjobber. Janbus poeng er derfor fortsatt gyldig, og Legeforeningen mener det er et godt mål med omtrentlig lik fordeling også i lederstillinger. Jeg tror på at den gode blandingen vil skape best dynamikk og gir det beste grunnlaget for gode relasjoner og bra arbeidsmiljø. Det vil også gjøre at det er flere å velge mellom.

RHF-ene sender brev om kurset til ledere på helseforetaksnivå som så skal spre informasjonen videre. Vi omtaler kurset her i bladet og legger informasjon ut på nettsidene.

Påmeldingen må skje via nærmeste leder som melder videre oppover, og så foretas fordeling etter regiontilhørighet og så videre.

Meld dere på. Dette kurset er bra. Hovedmålet er å få flere til å velge ledelse. Et viktig delmål er å øke interesse og kunnskap for ledelse generelt. I tillegg er det en fin anledning til å bli kjent med kolleger og delta i diskusjoner om interessante problemstillinger de fleste opplever i arbeidshverdagen.

Anbefalte artikler