Menn med spiseforstyrrelser

Inger M. Halvorsen Om forfatteren
Artikkel

Cohn, Leigh

Lemberg, Raymond

Current findings on males with eating disorders

215 s, tab. Hove: Routledge, 2013. Pris GBP 90

ISBN 978-0-415-83590-9

Boken er en monografi som i hovedsak består av vitenskapelige artikler fra forskere både fra USA, Australia og Europa (inkludert fire fra Norge). 11 av 17 kapitler ble første gang publisert i 2012 i et spesialnummer av tidsskriftet Eating Disorders: The Journal of Treatment and Prevention.

I de fleste artiklene presenterer forfatterne funn fra enkeltstudier, men boken inneholder også oversiktsstudier om anoreksi hos tenåringsgutter og om bulimi hos menn, og kapitler om historikk, utredning, behandling og forebygging. Dette binder stoffet sammen og gjør boken mer interessant for klinikere.

Det er vanlig å betrakte spiseforstyrrelser som en lidelse som nesten bare rammer jenter og unge kvinner. I kliniske materialer er gjerne mindre enn 5 % av pasienter med spiseforstyrrelser gutter/menn. I hvilken grad denne lave forekomsten er reell eller skyldes at spiseforstyrrelser hos menn blir oversett, er usikkert. Det har vært en enorm økning av forskningslitteratur om spiseforstyrrelser de siste par tiårene. Men siden de aller fleste pasientene er kvinner, foreligger det få studier spesielt om menn. Det er en stor utfordring for fagfeltet å få mer kunnskap på dette området.

For klinikere, både innenfor allmennpraksis, idrettsmedisin, somatisk og psykiatrisk spesialisthelsetjeneste, er det viktig å være oppmerksom på at spiseforstyrrelser forekommer også hos gutter og menn. Det kan være en enda større terskel for menn enn for kvinner å erkjenne og søke hjelp for problemer knyttet til kroppsbilde og spising. Det vil være til god hjelp for dem som sliter med dette, å møte helsepersonell og andre støttepersoner for eksempel innen skole, fritidsaktiviteter, arbeidsplass eller brukerorganisasjoner, som har eller skaffer seg kunnskap på området.

Jeg kan anbefale boken spesielt for fagpersoner innen psykisk helsevern, men også for andre som liker å lese forskningslitteratur, og som ønsker mer kunnskap om menn og spiseforstyrrelser.

Anbefalte artikler