Kongens fortjenstmedalje til Otto Inge Molvær

Gunn Marit Seberg Om forfatteren
Artikkel

Otto Inge Molvær. Foto Gry Molvær

Otto Inge Molvær (f. 1939), professor emeritus, tidligere kommandør i Sjøforsvaret og dykkerlege, mottok Kongens fortjenstmedalje i februar 2014.

Medaljen fikk han for å ha gjort viktig, samfunnsnyttig og banebrytende innsats innen hyperbarmedisin gjennom forskning og utviklingsarbeid – både i det sivile og i forsvaret – og han har bidratt betydelig til å forebygge skade og invaliditet hos dykkere og andre som utsettes for store svingninger i lufttrykk.

Molvær tok medisinsk embetseksamen i Bergen i 1964 og ble godkjent spesialist i øre-nese-hals-sykdommer i 1978. Han tok doktorgraden i 1988.

Anbefalte artikler