Variabelt om vanlige tilstander i akuttkirurgi

Kjetil Søreide Om forfatteren
Artikkel

Moore, Laura J.

Turner, Krista L.

Todd, S. Rob

Common problems in acute care surgery

527 s, tab, ill. Heidelberg: Springer, 2013. Pris EUR 140

ISBN 978-1-4614-6122-7

Akuttkirurgiske tilstander representerer totalt sett en av verdens største sykdomsbyrder og er forholdsmessig nedprioritert i global sammenheng (1). En strukturendring i behovet for å dekke traumer og akuttkirurgiske tilstander har skapt spesialiteten «Acute care surgery» i USA, og denne boken springer ut fra denne fagdisiplinen. Målgruppen er kirurger i utdanning, men også praktiserende kirurger, og boken er ment å fungere som en faglig, evidensbasert lærebok for de vanligste akuttkirurgiske tilstander. De amerikanske bidragene dominerer – med enkelte unntak fra Australia og Slovenia.

For de som kjenner Springers bokserier, fremstår denne som typisk: fast innbundet, trykket på matt papir og i solid kvalitet. De tre delene har til sammen 42 kapitler. Et knippe kapitler innleder med aktuelle problemområder som resuscitering, sikring av luftveier og håndtering av organsvikt og intensivbehandling – temaer som i Norge gjerne håndteres av andre spesialiteter, men som er nødvendige og viktige å ha innsikt i. De vanligste generellkirurgiske akutte tilstandene er håndtert i hoveddelen, den andre delen. Flere kapitler har fine fargefigurer, konsis tekst og er oppdatert i referanser. Andre kapitler har svært dårlig figurkvalitet, gjengitt som kopierte svart-hvitt-tegninger, eller flytdiagrammer som knapt er leselige grunnet mikroskrift. Her kunne redaktørene gjort en bedre jobb med å standardisere krav til utforming. Siste del omhandler enkelte «myke» temaer, som palliasjon, samtale med døende pasienter, etikk og jus. Noen av disse bærer preg å være skrevet for et amerikansk publikum, mens andre er allmennyttige og generelt gyldige.

Totalt sett er boken nyttig og lett å lese. En evidensbasert tilnærming finnes dog ikke, da det i all hovedsak er forfatternes synspunkter som trekkes frem, og verken studier eller seleksjon av disse er trukket frem i noen av kapitlene. Om innholdet totalt kan forsvare en drøy tusenlapp som investering, er jeg usikker på. Spesielt når oppdatert litteratur på området finnes gratis tilgjengelig på nettet og er fritt nedlastbart (2).

Anbefalte artikler