Vanskelig å stumpe røyken

Tor Atle Rosness Om forfatteren
Artikkel

Antirøykekampanjer har liten effekt blant personer med psykisk lidelse.

Illustrasjonsfoto: NTB scanpix

Røyking er vanligere blant personer med psykisk lidelse. I en amerikansk studie ble rundt 46 000 personer med en psykisk lidelse og rundt 133 000 uten psykisk lidelse studert for å se på sammenhengen mellom mental helse og røykeslutt (1). Fra 2004 til 2011 var det en klar nedgang i antall røykere uten psykiske lidelser, fra 19 % til 16,5 % (P < 0,001), mens antall røykere med registrert psykisk lidelse holdt seg stabil på 25 %. Personer med psykiske lidelser som fikk behandling, var mer tilbøyelige til å slutte å røyke enn dem med psykiske lidelser som ikke fikk tilbud om behandling.

– Denne studien er robust, observasjonstiden lang, måleinstrumentene valide, analysemetoden adekvat og resultatene virker rimelige, sier Karl Erik Lund, forskningsleder ved Statens institutt for rusmiddelforskning (SIRUS). Selvmedisinering med nikotin, livssituasjon, gruppenormer og at øvrig behandlingsbehov fortrenger tilbud om assistanse til røykeslutt er blant årsakene som ofte trekkes frem for å forklare hvorfor personer med psykisk sykdom har vansker med å slutte, sier han.

– Resultatene kan tyde på at tiltak for å slutte å røyke i liten grad virker på pasienter med psykisk sykdom. Denne gruppen har høyest overdødelighet av tobakksrelaterte sykdommer. Vi må derfor vurdere andre former for tiltak for denne gruppen, sier Lund.

Anbefalte artikler