Siden sist

Artikkel

Reservasjonsretten fortsetter å engasjere mange av Tidsskriftets lesere. «Reservasjonsdebatten illustrerer det liberale dilemma,» skrev Torgeir Bruun Wyller i en kommentarartikkel. Den er mest lest på tidsskriftet.no siden sist og også mye delt på Facebook.

Nesten like mye lest og enda mer delt er også blogginnlegget til fastlege Kari Løvendahl Mogstad, Tanker om toget som gikk. Hun drister seg til å si at reservasjonsdebatten ikke bare har vært storm i et vannglass, men også skudd utenfor blink.

«@Tidsskriftet Vanskelig å forstå hva @KLMogstad egentlig vil. Litt for og litt mot reservasjon, samt at prinsippdebatten er for prinsipiell?»

@elswense

Kiropraktorutdanning i Norge nå! Professor emeritus Stein A. Evensen har engasjert med sitt instendige ønske. Hans kommentarartikkel er nest mest lest på tidsskriftet.no siden sist og heftig delt på Facebook.

Forfatterne av originalartikkelen Skolerelaterte bruddskader ønsker seg mer aktive barn og gym hver skoledag. Gym er trygt, men vi bør også tåle noen brudd. Det har falt i god jord hos flere på Twitter og Facebook.

«Ja til aktive barn! Heller brudd enn inaktivitet. tidsskriftet.no/layout/set/m/#…»

@agnethenilstad

Anbefalte artikler