Flysykepleiere gir bedre akuttmedisin

Torben Wisborg Om forfatteren
Artikkel

Flysykepleiere i fly og på bakken bidrar til å styrke den akuttmedisinske beredskapen i Finnmark. Dette viser en studie fra luftambulansetjenesten.

Illustrasjonsfoto: Finnmarkssykehuset

Lik tilgang til helsetjenester for hele befolkningen er et viktig mål. Ett av virkemidlene for å oppnå dette er den nasjonale luftambulansetjenesten. Luftambulansetjenesten har helikoptre og fly over hele landet og særlig mange i nord, der befolkningstettheten er lav.

Alta er Finnmarks største byområde med nær 20 000 innbyggere. Avstanden fra Alta til lokalsykehuset i Hammerfest er rundt 150 km. Primærhelsetjenesten i Alta har derfor i samarbeid med annenlinjetjenesten utviklet en avansert desentralisert medisinsk tjeneste, den såkalte Altamodellen. Tjenesten innbefatter luftambulansetjeneste med flysykepleiere, dvs. spesialsykepleiere i anestesi og/eller intensivmedisin. Tradisjonelt deltar flysykepleiere bare i flygning, men i Alta har sykepleierne gjennom mange år også bidratt i lokale oppdrag utenom flyoppdragene, på linje med legene på ambulansehelikopterbasene. På steder der luftambulansebasen ligger langt fra sykehus representerer de dermed en akuttmedisinsk kompetanse som ellers ikke er tilgjengelig.

Vi utførte en prospektiv registrering av alle flysykepleiernes oppdrag i perioden 2005 – 10 (1). Studien viste at flysykepleierne i Alta rykket ut i gjennomsnitt tre ganger per måned. 77 % av oppdragene gjaldt voksne pasienter, 15 % barn i alderen 1 – 18 år og 4 % spedbarn. Traumer var en hyppig årsak til utrykning (36 %). Akutte medisinske tilstander, oftest hjertestans eller pustevansker, var hoveddiagnose hos 58 % av pasientene. Alvorlighetsgraden var høy, idet 63 % av pasientene hadde livstruende tilstander og 11 % døde under behandlingen. Hyppigheten av utrykning var såpass lav at den ikke reduserte flyberedskapen.

Vi mener at denne modellen for bruk av spesialsykepleier i luftambulansetjenesten bidrar til økt tilgang til helsetjenester for en befolkning som bor langt fra sykehus.

Anbefalte artikler