m2014/2
Minileder
Siden sist
Forsidebildet
I dette nummeret
Fra redaktøren
Brev til redaktøren
Kommentar og debatt
Verdens helse
Intervju
Originalartikkel
Oversiktsartikkel
Medisinen i bilder
Legemidler i praksis
Noe å lære av
Kronikk
Språkspalten
Tidligere i Tidsskriftet
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media