Distriktsmedisinsk pris til Øystein Lappegard

Gunn Marit Seberg Om forfatteren
Artikkel

Øystein Lappegard. Foto: Tom Sundar

Øystein Lappegard (f. 1952), kommuneoverlege i Ål, er tildelt Anders Forsdahls Pris 2013 for sitt lange virke som doktor og samfunnsmedisiner i norsk distriktshelsetjeneste.

Lappegard har spesielt bidratt til å utvikle og styrke samhandling mellom ulike tjenestenivåer og intermediære tjenester og har vært helt sentral i å bygge opp et desentralisert helseforskningsmiljø i Hallingdal.

I begrunnelsen for pristildelingen var det tre forhold som ble trukket frem: hans distriktsmedisinske praksis og innovasjon, hans praktiske og administrative arbeid og hans akademiske arbeid og forskning.

Prisen mottok han på Nidaroskongressen i oktober 2013.

Anbefalte artikler