Hvorfor sover vi?

Haakon B. Benestad Om forfatteren

Ny forskning tyder på at skadelige stoffskifteprodukter «vaskes vekk» fra hjernen når vi sover.

Alle virveldyr sover. Hvis ikke, dør de. Men vi vet ikke hvorfor vi må sove. Ny forskning viser en mulig mekanisme (1, 2). I to studier ble det funnet at en stor del av cerebrospinalvæsken tar en «omvei» gjennom hjernevevets intercellulærrom. Hos mus skjer dette spesielt under søvn og anestesi.

Fluorescerende stoffer ble infundert i cisterna magna. Sporstoffene strømmet gjennom hjernevevet i mye større grad hos sovende dyr enn hos de våkne. Søvn økte også utvaskingen av radioaktivt merket betaamyloid og inulin, injisert i hjernevevet. Intercellulærrommet var da ca. 60 % større enn hos våkne dyr. Ettersom hjernen mangler et lymfesystem, kan det tenkes at metabolitter, noen kanskje toksiske, må vaskes ut under søvn for å fjernes effektivt. En teori er at noen av metabolittene som hopes opp mens vi er våkne, faktisk induserer søvn. Men hvilke celler som sveller under våkenhet (og noradrenalinpåvirkning) og reduserer intercellulærrommet, og hvilke metabolitter som kan være viktige, vet man ikke.

– Det man vet med sikkerhet, er at vannkanaler i gliacellene er avgjørende for denne «hjernevaskingen», sier Erlend Nagelhus, professor ved Institutt for basalmedisinsk forskning, Universitetet i Oslo. Uten vannkanalene fungerer ikke hjernens rengjøringssystem. Vannkanalene er svært tallrike rundt blodårer og langs hjernens overflate. Nå vet vi langt mer om hvilken funksjon disse vannkanalene har, sier Nagelhus.

1

Xie L, Kang H, Xu Q et al. Sleep drives metabolite clearance from the adult brain. Science 2013; 342: 373 – 7. [PubMed] [CrossRef]

2

Iliff JJ, Wang M, Liao Y et al. A paravascular pathway facilitates CSF flow through the brain parenchyma and the clearance of interstitial solutes, including amyloid β. Sci Transl Med 2012; 4: 147ra111.

Kommentarer

(0)
Denne artikkelen ble publisert for mer enn 12 måneder siden, og vi har derfor stengt for nye kommentarer.

Anbefalte artikler