Forskningspris fra EU til Knut Boe Kielland

Gunn Marit Seberg Om forfatteren
Artikkel

Knut Boe Kielland. Foto: privat

Knut Boe Kielland (f. 1948) har mottatt en forskningspris fra EUs overvåkingsorgan for rus og avhengighet (EMCCDA) for sitt vitenskapelige arbeid All-cause and liver-related mortality in hepatitis C infected drug users followed for 33 years: a controlled study publisert i Journal of Hepatology i januar 2013.

Kielland har vært allmennpraktiker på Hov i Land siden slutten av 1970-årene og overlege ved det som tidligere het Statens senter for opiatavhengige. Han avslutter sin kliniske karriere med en avhandling om langtidsoppfølging av de mange hundre rusavhengige han har behandlet gjennom flere ti år.

Anbefalte artikler