Nye retningslinjer for blodpropp

Lise B. Johannessen Om forfatteren
Artikkel

Etter to års arbeid har en tverrfaglig gruppe leger utnevnt av ulike fagmedisinske foreninger i Legeforeningen, nå utviklet norske retningslinjer med til sammen rundt 250 anbefalinger for forebygging og behandling av blodpropp.

Blodpropp er den største folkesykdommen i Norge og den viktigste dødsårsaken i den norske befolkningen. Flere hundre tusen nordmenn bruker daglig medikamenter for å forebygge eller behandle blodpropp.

– Etter vårt skjønn vil de nye retningslinjene være svært viktige for å sikre at pasientene får best tilgjengelig behandling. Samtidig illustrerer de fremskritt i hvordan retningslinjer kan utvikles, brukes, deles og oppdateres i internasjonalt samarbeid med verdensledende miljøer, sier lege og professor Per Morten Sandset.

– Arbeidet med retningslinjene ble startet etter et initiativ fra Norsk selskap for hematologi, og er utviklet i samarbeid med et internasjonalt forsknings- og innovasjonsprogram kalt MAGIC. De oppfyller som de første i Norge, nye internasjonale standarder for troverdige, kunnskapsbaserte retningslinjer.

Retningslinjene kan integreres i elektronisk pasientjournal knyttet til pasientdata som ledd i kliniske beslutningsstøttesystemer og arbeid med kvalitetsforbedring. De vil også tillate pasientmedvirkning.

De er tilgjengelig på www.nsth.no

Anbefalte artikler