Nye retningslinjer for blodpropp

Lise B. Johannessen Om forfatteren

Etter to års arbeid har en tverrfaglig gruppe leger utnevnt av ulike fagmedisinske foreninger i Legeforeningen, nå utviklet norske retningslinjer med til sammen rundt 250 anbefalinger for forebygging og behandling av blodpropp.

Blodpropp er den største folkesykdommen i Norge og den viktigste dødsårsaken i den norske befolkningen. Flere hundre tusen nordmenn bruker daglig medikamenter for å forebygge eller behandle blodpropp.

– Etter vårt skjønn vil de nye retningslinjene være svært viktige for å sikre at pasientene får best tilgjengelig behandling. Samtidig illustrerer de fremskritt i hvordan retningslinjer kan utvikles, brukes, deles og oppdateres i internasjonalt samarbeid med verdensledende miljøer, sier lege og professor Per Morten Sandset.

– Arbeidet med retningslinjene ble startet etter et initiativ fra Norsk selskap for hematologi, og er utviklet i samarbeid med et internasjonalt forsknings- og innovasjonsprogram kalt MAGIC. De oppfyller som de første i Norge, nye internasjonale standarder for troverdige, kunnskapsbaserte retningslinjer.

Retningslinjene kan integreres i elektronisk pasientjournal knyttet til pasientdata som ledd i kliniske beslutningsstøttesystemer og arbeid med kvalitetsforbedring. De vil også tillate pasientmedvirkning.

De er tilgjengelig på www.nsth.no

Kommentarer

(0)
Denne artikkelen ble publisert for mer enn 12 måneder siden, og vi har derfor stengt for nye kommentarer.

Anbefalte artikler